Ελλάδα: Η ΕΕΤΤ αδειοδότησε τον πρώτο ιδιωτικό «πάροχο δικτύου» επίγειας ψηφιακής εκπομπής!

Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο των ιδιωτικών καναλιών στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, μετα την χθεσινή απόφαση της ΕΕΤΤ και μάλιστα από τη πλευρά του ψηφιακού παρόχου (με τη σύσταση της αντίστοιχης κοινής επιχείρησης των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας), για την ανάπτυξη του αντίστοιχου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης…

Δελτίο Τύπου ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ κατά τη χθεσινή της Συνεδρίαση προέβη στην έκδοση Απόφασης αναφορικά με την υποβληθείσα σε αυτήν γνωστοποίηση των εταιρειών
«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«STAR - ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«SKAI - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
«ALTER - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«ΑΝΤΕΝΝΑ T.V ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»,
για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» υπό τη μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της εν λόγω κοινής επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου.

Με την συγκεκριμένη απόφασή της, η ΕΕΤΤ έκρινε ότι η δημιουργία της κοινής επιχείρησης δεν συνιστά συγκέντρωση. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ παροτρύνει τα μέρη που συμμετέχουν στον «ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε» να προβούν σε όλες τις ενέργειες για την άμεση δραστηριοποίηση της κοινής επιχείρησης και την παροχή των υπηρεσιών ψηφιακού δικτύου στην ελληνική επικράτεια, υπό το καθεστώς σύμπραξης επιχειρήσεων.

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News/news_0859.html