Ψηφιακός Πάροχος: Σχεδιάζει αναλογικό Switch off και παράλληλη έναρξη ψηφιακών εκπομπών στη Θεσσαλονίκη;


Οι αντικειμενικές δυσκολίες Switch off, από το κέντρο εκπομπής Αίγινα (που καλύπτει αναλογικά ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού), στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής…, αφήνει το ενδεχόμενο οι πρώτες δοκιμαστικές εκπομπές της ΕΙΤΗΣΕΕ και κατ` επέκταση του Ψηφιακού Παρόχου (που πρόσφατα έλαβε το πράσινο φως από την ΕΕΤΤ), να ξεκινήσουν από την Θεσσαλονίκη
Τα σχεδιαζόμενα πλάνα δοκιμαστικών εκπομπών του Ψηφιακού Παρόχου (στο σύστημα DVB-T/Mpeg-4), θα οδηγήσουν αρχικώς σε αναλογικό Switch off των ιδιωτικών καναλιών (εντός Καλοκαιριού), από το κέντρο εκπομπής Φιλίππειο (το οποίο καλύπτει ένα μικρό τμήμα πληθυσμού των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης). Παράλληλα, θα ξεκινήσουν οι πρώτες επίγειες ψηφιακές εκπομπές ιδιωτικών καναλιών (στους διαύλους 25 και 29 UHF) από το κέντρο εκπομπής Φιλίππειο `η Χορτιάτη (τεχνικώς προβλέπεται παράλληλη ψηφιακή εκπομπή στον ίδιο δίαυλο συχνοτήτων και από τα δυο κέντρα εκπομπής), στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης… Το δίκτυο του Ψηφιακού Παρόχου, θα επεκταθεί κατόπιν στην Αττική και σταδιακά στην Υπόλοιπη χώρα… Παράλληλα σχεδιάζεται μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή. «Μια και το εγχείρημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά και επικοινωνιακό», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΤΗΣΕΕ…
Nicolas A.