Mpeg-4: Καταναλωτές `η νοικοκυρές σε απόγνωση…
Mpeg-4: Καταναλωτές `η νοικοκυρές σε απόγνωση…

`η πώς να προστατευτείτε από αγορές τηλεοπτικών δεκτών και STBs με δυνατότητες DVB-T…


Οι πολιτικές εξελίξεις με την πρόσφατη προκήρυξη εκλογών για τις 4 Οκτωβρίου 2009, ίσως επηρεάσουν για μερικές εβδομάδες την πρώτη επίγεια ψηφιακή εκπομπή σε DVB-T/Mpeg-4 (των ιδιωτικών καναλιών) και την παράλληλη διαφημιστική καμπάνια ενημέρωσης για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή (από την Digea), αφού οι εκλογές προϋποθέτουν άμεση πρόσβαση ενημέρωσης με την υφιστάμενη αναλογική τηλεόραση…
Σε μια πρόσφατη έρευνα αγοράς σε γνωστές και διαφορετικές σειρές πολυκαταστημάτων ηλεκτρικών ειδών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαπιστώσαμε ότι η αγορά από την μια είναι έτοιμη ως αναφορά τα ακριβά `η μεγαλύτερου κόστους μοντέλα τηλεοπτικών δεκτών νέας τεχνολογίας, αφού διαθέτει αρκετά μοντέλα νέας γενιάς τηλεοπτικών δεκτών Full HD/HD Ready, που διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη DVB-T/Mpeg-4… Παράλληλα υπάρχει και κάποιο stock παλαιότερων μοντέλων τηλεοπτικών δεκτών Full HD/HD Ready, που διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη DVB-T/Mpeg-2 (τα οποία δεν θα έχουν μελλοντικά την δυνατότητα λήψης των ιδιωτικών καναλιών σε DVB-T/Mpeg-4, παρά μόνο με την εξωτερική προσθήκη αντίστοιχου αποκωδικοποιητή DVB-T/Mpeg-4)… Από την άλλη, η αγορά δεν είναι έτοιμη ως αναφορά τους αποκωδικοποιητές μικρού κόστους (STBs:DVB-T/Mpeg-4), αφού ουσιαστικά τώρα ξεκινά η νέα αγοραστική περίοδος, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν επίγειες ψηφιακές εκπομπές DVB-T/Mpeg-4 στις ευρύτερες περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, οι οποίες να δημιουργούν τις αντίστοιχες ανάγκες καταναλωτικής ζήτησης (επομένως απαιτείτε από την Digea, η άμεση ενεργοποίηση των εκπομπών DVB-T/Mpeg-4)…
Παρόλα αυτά οι καταναλωτές που προτίθενται αυτή την περίοδο να μπουν σε διαδικασία αγοράς αντίστοιχων τηλεοπτικών δεκτών νέας γενιάς `η επίγειων ψηφιακών δεκτών, να βρίσκονται σε απόγνωση Mpeg-4, αφού δεν έχουν την αντίστοιχη καμπάνια ενημέρωσης που θα τους προστατεύσει από τυχόν αγορές, που το επόμενο διάστημα δεν θα τους καλύπτουν τις ανάγκες, ως αναφορά τις επίγειες ψηφιακές εκπομπές των ιδιωτικών καναλιών (DVB-T/Mpeg-4)…
Από την δίκη μας έρευνα αγοράς διαπιστώσαμε μερικά χαρακτηριστικά ως αναφορά την ενσωματωμένη επίγεια ψηφιακή εκπομπή στις προσφερόμενες συσκευές τηλεοπτικών δεκτών νέας γενιάς, για τα οποία οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν από κάθε αγορά… Ενδείξεις όπως DVB-T, TNT, TNT HD…, σε διάφορα μοντέλα τηλεοπτικών δεκτών, έχουν τις δίκες τους ερμηνείες και προσδιορίζουν καταρχήν ότι διαθέτουν ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη… Πιο συγκεκριμένα η ένδειξη TNT αναφέρεται στην επίγεια Γαλλική ψηφιακή πλατφόρμα και πιστοποιεί ότι εμπεριέχει ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη που λαμβάνει επίγεια ψηφιακά κανάλια μόνο με κωδικοποίηση DVB-T/Mpeg-2 (δηλαδή τα 4 κανάλια της ΕΡΤ) και δεν καλύπτει τα ιδιωτικά κανάλια σε DVB-T/Mpeg-4… Αντίστροφα η ένδειξη TNT HD αναφέρεται στην επίγεια Γαλλική ψηφιακή πλατφόρμα και πιστοποιεί ότι εμπεριέχει ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη που λαμβάνει επίγεια ψηφιακά κανάλια τόσο με κωδικοποίηση DVB-T/Mpeg-2 (για την λήψη των καναλιών της ΕΡΤ), όσο και με κωδικοποίηση DVB-T/Mpeg-4 (που θα εκπέμψουν και τα ιδιωτικά κανάλια)… Αντίθετα η ένδειξη DVB-T από μόνη της πιστοποιεί ότι εμπεριέχει ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη που λαμβάνει επίγεια ψηφιακά κανάλια με κωδικοποίηση DVB-T/Mpeg-2 (για λήψη των καναλιών της ΕΡΤ), πρέπει όμως να εμπεριέχει υποχρεωτικά και την ένδειξη Mpeg-4, ώστε να πιστοποιεί ότι θα καλύπτει και εκπομπές σε DVB-T/Mpeg-4…

Τέλος μέσα στα εγχειρίδια πρόσφατων μοντέλων αναφέρεται ρητά ότι η λειτουργικότητα που σχετίζεται με την ψηφιακή τηλεόραση (DVB) είναι διαθέσιμη μόνο στις χώρες/περιοχές όπου υπάρχει επίγεια εκπομπή ψηφιακού σήματος DVB-T (MPEG2 και MPEG4 AVC). Ελέγξτε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο σχετικά με τη
δυνατότητα λήψης σήματος DVB-T. Το DVB-T είναι το πρότυπο DVB της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίγεια μετάδοση ψηφιακού σήματος τηλεόρασης, ωστόσο, ορισμένες διαφοροποιήσεις στις δυνατότητές τους, όπως το EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), το VOD (Βίντεο κατ΄απαίτηση) κ.ο.κ. δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις προδιαγραφές, συνεπώς, δεν είναι δυνατή η υποστήριξή τους αυτή τη στιγμή. Καλύπτουν όμως τις ήδη εκπεμπόμενες EPG υπηρεσίες της ΕΡΤ. Αν και αυτή η τηλεόραση πληρεί τα τελευταία πρότυπα DVB-T (Αύγουστος 2008), δεν μπορεί να εγγυηθεί την συμβατότητα με μελλοντικές επίγειες εκπομπές ψηφιακού σήματος DVB-T… Κάτι που σημαίνει ότι εάν για τους καταναλωτές είναι σημαντική η ενσωματωμένη δυνατότητα DVB-T/Mpeg-4 , τότε θα πρέπει να περιμένουν την άμεση ενεργοποίηση των εκπομπών DVB-T/Mpeg-4 από την Digea, ώστε να είναι σίγουροι για την 100% συμβατότητα του δέκτη που θα αγοράσουν, με τις επερχόμενες υπηρεσίες της Digea (στο πρότυπο εκπομπής DVB-T/Mpeg-4)…

Blog Σχόλιο: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις στο πέρασμα για την ψηφιακή εποχή, η Digea πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσει την καμπάνια πληροφόρησης (για τις επερχόμενες υπηρεσίες της στο πρότυπο εκπομπής DVB-T/Mpeg-4), ώστε να βοηθηθεί η Αγορά και παράλληλα οι καταναλωτές, από λανθασμένες αγορές και τυχόν ασυμβατότητες… Ενώ παράλληλα η έγκαιρη προετοιμασία των εγκαταστάσεων της Digea σε Ξυλόκαστρο, Θεσσαλονίκη και Αττική…, να δώσει το πράσινο φως μετά τις εκλογές, για την ενεργοποίηση των επίγειων ψηφιακών εκπομπών σε DVB-T/Mpeg-4…