Σπέσιαλ Παράκεντρες Λήψεις στην ζώνη Clarke…

Αναζητώντας Σπέσιαλ Παράκεντρες Λήψεις σε 1.20εκ. Offset πιάτο, για ελεύθερες λήψεις δορυφορικών καναλιών (με άνοιγμα τόξου 50 μοίρες) και κεντρική λήψη στις 23.5Ε (με μεγίστη λήψη για τις Ελληνικές πλατφόρμες σε Hellas Sat 39E και Hot Bird 13E)…

Στην αναζήτηση μας για Σπέσιαλ Παράκεντρες Λήψεις σε 1.20εκ. Offset πιάτο, με απώτερο στόχο τις ελεύθερες λήψεις δορυφορικών καναλιών (σε ένα άνοιγμα τόξου 50 μοίρες), από τις τροχιακές θέσεις 45Ε, έως και τις 5W… Χρησιμοποιήσαμε μια παλιά μας συνταγή (που παρουσιάσαμε σε παλαιότερο τεύχος των Δορυφορικών Νέων), «4 δορυφόροι σε 90εκ. Offset πιάτο, χωρίς κεντρική λήψη», ακολουθώντας τα εξής βήματα…

1ο ΒΗΜΑ

Επιλέξαμε ως κεντρική λήψη για το 1.20εκ. Offset πιάτο μας, την τροχιακή θέση Astra 23.5E (που είναι και ο φυσικός νότος για την χώρα μας), διαλέγοντας το μουσικό κανάλι Ocko-10862Η, 22000, 5/6 (ως βοηθητική συχνότητα-κανάλι για το κεντράρισμα του πιάτου), με απώτερο σκοπό να επιτύχουμε καλύτερες παράκεντρες λήψεις ως αναφορά τις τροχιακές θέσεις Hellas Sat 39E και Hot Bird 13E (που αφορούν τις Ελληνικές πλατφόρμες), αλλά και όλες τις τροχιακές θέσεις με δυνατές δέσμες εκπομπής για την χώρα μας (από τις 45Ε, έως και τις 5W)… Έτσι, αφού κεντράραμε το πιάτο μας στις 23.5E (αφαιρέσαμε το κεντρικό Lnb), με απώτερο σκοπό να έχουμε καλύτερες παράκεντρες λήψεις στην fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird/Astra 28.5E και σπέσιαλ παράκεντρη λήψη στο δορυφόρο Badr 4 – 26E/ Eurobird 25.5E (στα ελεύθερα αγγλόφωνα κανάλια)… Και συνεχίσαμε κεντράροντας παράκεντρα αριστερά το δορυφόρο Badr 4 – 26E, με βάση την συχνότητα των αγγλόφωνων καναλιών MBC (11919H, 27500, 3/4), μετακινώντας το Lnb κοντύτερα του κέντρου (μέχρι του σημείου που δεν επηρεάζεται, η μεγίστη λήψη του δορυφόρου Badr 4 – 26E)… Τις ίδιες κινήσεις ακολουθήσαμε για το παράκεντρο κεντράρισμα του συμπλέγματος δορυφόρων Eurobird/Astra 28.5E με βάση το κανάλι Omusic TV (11224V, 27500, 2/3), για την μάξιμουμ λήψη της Fixed δέσμης του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E (με μια επιπρόσθετη εξωτερική στήριξη, η οποία θα φάνει χρήσιμη στα επόμενα βήματα)…

2ο ΒΗΜΑ

Στο επόμενο στάδιο, επιλέξαμε να κεντράρουμε παράκεντρα δεξιά τo δημοφιλή σύμπλεγμα δορυφόρων Astra 19.2E (που πρόσφατα απεγκλωβίστηκε από τον δορυφόρο Astra 1F και ενισχύθηκαν οι λήψεις των αναλογικών καναλιών…), επιδιώκοντας τα μέγιστα αποτελέσματα λήψης του τελευταίου ανίσχυρου δορυφόρου για την χώρα μας Astra 1Η, με βάση το κανάλι Das Erste (11836 H, 27500, 3/4)… Ενώ στην συνέχεια συντονίσαμε δίπλα την τροχιακή θέση Eutelsat W2 & Eurobird 16 - 16E, με βάση το κανάλι Balkanika Music TV (11138H, 27700, 3/4) και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις λήψεις μας… Έτσι συμπληρώσαμε τους τέσσερις κεντρικούς δορυφόρους που αντιστοιχούν στο πρώτο τετραπλό Disecq 4/1 της εγκατάστασης μας…

Περισσότερα βήματα στην αναζήτηση μας, για Σπέσιαλ Παράκεντρες Λήψεις στην ζώνη Clarke, στο δικτυακό τόπο: http://rexsat1.blogspot.com/


Nicolas A. - http://rexsat1.blogspot.com/