Σημαντικές εκτοξεύσεις δορυφόρων στην ζώνη Clarke…

Έχουμε πλέον μπει στην χειμερινή περίοδο, όπου αναμένονται σημαντικές εκτοξεύσεις δορυφόρων στην ζώνη Clarke, αλλά και σημαντικές βελτιώσεις στις λήψεις μας. Ο νέος δορυφόρος Thor 6 (πλατφόρμα Thales Alenia Space - Spacebus 4000B2), αναμένεται να εκτοξευτεί στο τέλος Οκτωβρίου (με αρχές Νοέμβριου 2009), με πύραυλο της σειράς Ariane 5 - V192 από το διαστημικό κέντρο Κουρού στη Γαλλική Γουιάνα (μαζί με τον δορυφόρο NSS 12). Ο Thor 6 θα αντικαταστήσει τον δορυφόρο Thor 3 (στις 1W), με διαθέσιμη χωρητικότητα 36 ενεργών αναμεταδοτών. Δεκαέξι (16) αναμεταδότες θα προσφέρουν DTH υπηρεσίες στην Σκανδιναβική δέσμη Κ1 και 20 αναμεταδότες αντίστοιχες DTH υπηρεσίες στην δέσμη K2 (Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης)… Παράλληλα ο δορυφόρος NSS 12 θα αντικαταστήσει τους δορυφόρους NSS 703 και NSS 5 (στις 57Ε), με διαθέσιμη χωρητικότητα 48 αναμεταδοτών στην Ku-band και 40 αναμεταδότες στην C-band… Στην ιδία τροχιακή θέση βρίσκεται ο δορυφόρος Astra 1F, ο οποίος αναμένει τις εξελίξεις εκτόξευσης του δορυφόρου NSS 12 (για να επανέλθει σε άλλη τροχιακή θέση)… Τέλος η Eutelsat προχώρησε σε νέα συμφωνία με την ILS (ώστε στα μέσα Νοέμβρη 2009), να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία εκτόξευσης του δορυφόρου W7. Ο νέος δορυφόρος W7, θα αντικαταστήσει τον δορυφόρο Sesat 1 (στις 36E), ενώ θα είναι εφοδιασμένος με 70 αναμεταδότες που θα εξυπηρετήσουν DTH υπηρεσίες, σε πέντε διαφορετικές δέσμες εκπομπής (για τις αγορές Ευρώπης, Ρωσίας, Κεντρικής Ασίας, Κεντρικής και Νότιας Αφρικής)…

Nicolas A.