Το αναλογικό Switch-off της Γερμανικής κρατικής τηλεόρασης ARD/ZDF…

Η Γερμανική κρατική τηλεόραση ARD/ZDF ανακοινώσε την καταληκτική ημερομηνία του αναλογικού Switch-off, μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων Astra 19.2E. Από τις 30 Απρίλιου 2012, όλα τα αναλογικά κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, θα πάψουν να εκπέμπουν αναλογικά και θα διατίθενται αποκλειστικά σε ψηφιακή εκπομπή (μέσω δορυφόρου). Ωστόσο οι αναλογικές εκπομπές μέσω των καλωδιακών δικτύων φαίνεται απίθανο να διακοπούν το 2012, αφού από την μια τα καλωδιακά δίκτυα των Kabel Deutschland και Kabel BW, προτίθενται να συνεχίσουν τις αναλογικές τους εκπομπές και μετά το 2012. Από την άλλη μόλις το 30% των γερμανικών καλωδιακών νοικοκυριών έχουν περάσει στην ψηφιακή τηλεόραση, εν αντίθεση με το 70% των δορυφορικών γερμανικών νοικοκυριών (DTH λήψης), που πέρασαν ήδη στην ψηφιακή εποχή…

Nicolas A.