Το τέλος των αναλογικών εκπομπών για «Hot Bird 13.0°E και TV5 Monde Europe»…

«TV5 Monde Europe»: Οριστικό πέρασμα στην ψηφιακή εποχή για τις 13Ε…
Ο τελευταίος αναλογικός αναμεταδότης από την δημοφιλής τροχιακή θέση Hot Bird 13.0°E («tp 6: 11320V, PAL»), περνά σύντομα στην ιστορία… Αφού η πανευρωπαϊκή έκδοση του γαλλικού ψυχαγωγικού καναλιού «TV5 Monde Europe», προβλέπεται να διακόψει τις αναλογικές εκπομπές του καναλιού (μέχρι τέλος Ιουλίου: 27/7/2010). Το οριστικό πέρασμα στην ψηφιακή εποχή, θα συνδυαστεί με μερικές ακόμη αλλαγές, για τις ψηφιακές εκπομπές του καναλιού. Πιο συγκεκριμένα από τις 23 Απριλίου 2010, το δορυφορικό κανάλι TV5 Monde Europe, θα εκπέμπει με φόρμα εικόνας «16:9», μέσω του δορυφόρου Astra 1L και της νέας συχνότητας «11538V, 22000, 5/6». Παράλληλα από τις 15 Ιουλίου 2010, θα διακοπεί η αντίστοιχη εκπομπή του καναλιού (σε φόρμα εικόνας «4:3»), από το δορυφόρο Astra 1Μ - 19.2°E και την συχνότητα «11597V, 22000, 5/6»… Πάντως και η αντίστοιχη έκδοση του TV5 Monde FBS (που απευθύνεται στις αγορές της Γαλλίας, Βελγίου και Ελβετίας), εκπέμπει ήδη σε φόρμα εικόνας «16:9»…Διαβάστε περισσότερα »
Έτσι ουσιαστικά στην αναλογική ζώνη Clarke…, παραμένουν τα Γαλλικά κανάλια (μέσω του δορυφόρου Atlantic Bird 5W), τα οποία αναμένεται να διακόψουν τις αναλογικές εκπομπές τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011. Μια ημερομηνία, όπου θα ολοκληρωθεί και το αναλογικό Switch-off των επίγειων εκπομπών… Καθώς και οι δορυφορικές εκπομπές των Γερμανικών καναλιών στην δημοφιλής τροχιακή θέση Astra 19.2E, οι οποίες σταδιακά αναμένεται να διακοπούν μέχρι και το τέλος Απριλίου 2012…

Nicolas A.