19/11/2010: Η Συγχρονισμένη ψηφιακή μετάβαση της ΕΡΤ στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης…

Από την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 ξεκινά η ψηφιακή εκπομπή των δύο ψηφιακών μπουκέτων της ΕΡΤ στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης από το Κέντρο Εκπομπής Πλάκας – Αλεξανδρούπολης (σε συγχρονισμένη ψηφιακή μετάβαση με την Digea). Οι περιοχές ψηφιακής κάλυψης θα είναι το νότιο τμήμα του Νομού Έβρου, το νότιο τμήμα του νομού Ροδόπης και το νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Ξάνθης. Το ψηφιακό μπουκέτο με τα τηλεοπτικά προγράμματα ΝΕΤ, ΕΤ-1, ΕΤ-3 και Βουλή, καθώς και τα πέντε ραδιοφωνικά (ΝΕΤ 105,8, Δεύτερο, Τρίτο, ΕΡΑ Σπορ και ΚΟΣΜΟΣ) θα μεταδίδεται από το κανάλι 58 των UHF ενώ το ψηφιακό μπουκέτο με τα προγράμματα σινε+, σπορ+, πρίσμα+ και ΡΙΚSat από το κανάλι 64 των UHF.
Λόγω της έναρξης της ψηφιακής μετάδοσης και της υποχρεωτικής ανακατανομής συχνοτήτων στην περιοχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αναλογική μετάδοση της ΕΤ-1 από το κέντρο εκπομπής Πλάκας μεταφέρεται στο κανάλι 52 των UHF ενώ της ΕΤ-3 στο κανάλι 41 των UHF.
Επίσης, η αναλογική μετάδοση της ΝΕΤ από μικρό αναμεταδότη της Ξάνθης με περιοχή κάλυψης μόνον μέρος της παλαιάς πόλης μεταφέρεται στο κανάλι 33.
Στο κανάλι 33 (UHF) μεταφέρεται και η αναλογική μετάδοση της ΕΤ-3 από το κέντρο εκπομπής Λευκίμης, της ευρύτερης περιοχής Σουφλίου, με περιοχή κάλυψης το ανατολικό τμήμα του Έβρου.
Οι τηλεθεατές των περιοχών που αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να επανασυντονίσουν τους τηλεοπτικούς δέκτες τους για την ορθή λήψη των ψηφιακών και αναλογικών προγραμμάτων της ΕΡΤ.
Η αναλογική μετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ από το κέντρο εκπομπής Πλάκας θα συνεχιστεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως ότου διασφαλιστεί η ψηφιακή λήψη από το σύνολο των τηλεθεατών της περιοχής, οπότε και θα διακοπεί η αναλογική μετάδοση, μετά από έγκαιρη ενημέρωση από πλευράς της ΕΡΤ.