Μια αισιόδοξη διάσταση στην ερμηνεία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ…

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015, στόχος είναι οι ΔΕΚΟ να παράγουν υπηρεσίες και όχι ελλείμματα (2.1.5.). «Στο σχέδιο αναδιαρθρώσεων μπαίνουν οι κυριότερες ΔΕΚΟ, όπως οι συγκοινωνιακές ΟΣΕ και ΟΑΣΑ, αλλά και οι παραγωγικές ΕΛΒΟ και ΕΑΣ, καθώς και η ΕΡΤ.

Τι προβλέπει; Ποια θα είναι η γενική στόχευση;
Αύξηση των εσόδων σημαίνει παραγωγικότερη λειτουργία, σημαίνει καλύτερος έλεγχος στις εισπράξεις, σημαίνει ανάπτυξη νέων εμπορικών δραστηριοτήτων και καλύτερη τιμολόγηση των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Αντίστοιχα, μείωση των δαπανών σημαίνει νοικοκύρεμα και έλεγχος στις δαπάνες, σημαίνει συγχώνευση ή κλείσιμο φορέων και λειτουργιών, σημαίνει καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και εξορθολογισμός των αμοιβών. Παράλληλα, εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο και δυνατότητα αύξησης των εσόδων τους και αξιοποίησης των μέσων και των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν.»

Το Μεσοπρόθεσμο των ιδιωτικών καναλιών για την ΕΡΤ...
Η ερμηνεία του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου αναδιάρθρωσης περί κλεισίματος ψηφιακών και περιφερειακών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, δεν συνάδει με την πραγματικότητα και δεν επιβάλλεται από καμία Τρόικα, το παράδειγμα της Ιρλανδίας το επιβεβαιώνει… Αλλά είναι καθαρά μια ερμηνεία που βολεύει 100% τις επιθυμίες των διαφόρων ομίλων ΜΜΕ (με συμφέροντα ιδιωτικών καναλιών), που φροντίζουν να μας πλασάρουν τα τελευταία δυο χρόνια (μέσω του τύπου που ελέγχουν), ως σχεδιαζόμενα σενάρια συρρίκνωσης της ΕΡΤ…

Μια αισιόδοξη διάσταση στην ερμηνεία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ…

Το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που προετοιμάζεται για τα ΜΜΕ, αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για τις επικείμενες συγχωνεύσεις Ιδιωτικών καναλιών, όπως: «Mega και Star», `η Ant-1 και Μακεδονία TV (Ant-2)»… Μέσω των συγχωνεύσεων τα ιδιωτικά κανάλια αναμένεται να ενταχτούν σε ένα κοινό φορέα όμιλο καναλιών, ο οποίος δεν θα επιφέρει κλείσιμο ιδιωτικών καναλιών, αλλά με τη «συγχώνευση ή κλείσιμο φορέων και λειτουργιών», παράλληλα με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εξορθολογισμό των αμοιβών, θα μπορέσει να παράγει τις ίδιες υπηρεσίες ιδιωτικών καναλιών

Αντίστοιχα και η «συγχώνευση ή κλείσιμο φορέων και λειτουργιών» της δημόσιας τηλεόρασης, δεν σημαίνει κατά ανάγκη κλείσιμο υπηρεσιών ψηφιακών καναλιών `η ραδιόφωνων της ΕΡΤ. Εάν οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από τη «συγχώνευση ή κλείσιμο φορέων και λειτουργιών», που μπορούν να επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα μείωσης δαπανών (μέσα στη τριετία 2012-2015). Με την άμεση δημιουργία ενός κοινού φορέα, παράλληλα με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ (και τον εξορθολογισμό των αμοιβών), ώστε να μπορεί να παράγει με μικρότερο κόστος λειτουργιών τις μέγιστες υπηρεσίες καναλιών και ραδιοφώνων (σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Επικράτεια)! Με στόχο το 2015, η ΕΡΤ να μην είναι ελλειμματική και να προσφέρει τις μέγιστες υπηρεσίες της (προς τους πολίτες-συνδρομητές της), οι οποίοι την ενισχύουν απευθείας μέσω του Ανταποδοτικού τέλους (όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη)…

Blog-Σχόλιο: H πολιτεία πρέπει να δώσει την ευκαιρία στην ΕΡΤ, να πάψει να είναι ελλειμματική και να αναδιαρθρωθεί με ανάπτυξη και όχι συρρίκνωση, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη ψηφιακή εποχή και με προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες καναλιών, με αξιόλογα προγράμματα ψυχαγωγίας προς τους πολίτες-συνδρομητές της…


Ψηφιακό Μέρισμα και Άλλες Συχνότητες και παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων από το το Δημόσιο...
Το Δημόσιο έχει τα δικαιώματα χρήσης και στις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων:
- Στη ζώνη συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος (790-862MHz).
- Στη ζώνη των υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF bands IV and V: 470-790 MHz)
- Στη ζώνη πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF Band III: 174-230 MHz) και στη ζώνη L (1452 – 1492 MHz) καθώς και στη ζώνη συχνοτήτων FM.
- Στη ζώνη συχνοτήτων 2500-2690 MHz.
Από τις ανωτέρω συχνότητες, το ψηφιακό μέρισμα εκτιμάται ότι έχει την πιο μεγάλη αξία, καθώς πρόκειται για μοναδικό περιουσιακό στοιχείο στην αγορά της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και είναι πιθανό η ζήτηση για τέτοιες συχνότητες να υπερβεί την υφιστάμενη προσφορά. Οι συναλλαγές για την παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων του Δημοσίου αναμένεται να ολοκληρωθούν το 4ο τρίμηνο του 2012 και 4ο τρίμηνο του 2013.