Φθινοπωρινές αλλαγές συχνοτήτων για τις δορυφορικές υπηρεσίες BBC…

Ο δορυφόρος Astra 1Ν βρίσκεται στη τροχιακή θέση 1.8Ε και σύντομα ολοκληρώνει τις πιλοτικές του εκπομπές, για να προχωρήσει στη συνέχεια ανατολικά με τελικό προορισμό τη τροχιακή θέση Astra 28.2Ε… Από την άλλη, φθινοπωρινές αλλαγές συχνοτήτων επέρχονται για τις δορυφορικές υπηρεσίες BBC, με το επερχόμενο κλείσιμο κάποιων video stream υπηρεσιών (με πρόσβαση μέσω του BBC Red Button) και τη καλύτερη διαχείριση της δορυφορικής χωρητικότητας BBC στη τροχιακή θέση Astra 28.2Ε, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση στη τελική χρήση δορυφορικών αναμεταδοτών στις 28.2Ε… Πιο συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα αλλαγών του BBC αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:
Φάση 1: Στις 19 Σεπτεμβρίου 2011, τα κανάλια «BBC News, BBC Parliament και BBC ALBA» διακόπτουν την εκπομπή τους από τον αναμεταδότη 13 (Astra 2Β, 11954H, 27500, 2/3) και μετακινούνται αντίστοιχα στις υπηρεσίες του δορυφόρου Astra 2D: BBC News (tp 47, 10803H), BBC Parliament (tp 46, 10788 V) και BBC ALBA (tp 48, 10818V)…

Φάση 2: Στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, μετακινούνται οι υπηρεσίες video stream «ETV» στον αναμεταδότη 13 (Astra 2Β, 11954H, 27500, 2/3), οι περίφημες υπηρεσίες «BBC Red Button» περιορίζονται σε πέντε και θα μεταδίδουν αποκλειστικά αθλητικά και συναυλιακά γεγονότα που είχαν και τη μεγαλύτερη τηλεθέαση…

Φάση 3: Στις 7 Οκτωβρίου 2011, κλείνει οριστικά ο αναμεταδότης 38, των υπηρεσιών «BBC Stream» (Astra 2Β, 12441V)… Ας ελπίσουμε ότι ο ερχομός του δορυφόρου Astra 1Ν (στις 28.2Ε), δεν θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή λήψη των υπηρεσιών «BBC Stream» (Astra 2Β, 11954H, 27500, 2/3), μετά τις φθινοπωρινές αλλαγές συχνοτήτων που θα επέλθουν για τις δορυφορικές υπηρεσίες BBC…
Nicolas A.