Καλώς ήρθες OTE TV…

Στα πλαίσια του «soft launch», ξεκίνησε η «Full Pack» διάθεση της δορυφορικής πλατφόρμας «OTE TV» (σε επιλεγμένους συνδρομητές ΟΤΕ: € 22,40/το μήνα), εν αναμονή και της πλήρης διάθεσης της πλατφόρμας, σύντομα μέσω των καταστημάτων «Γερμανός και oteshop» («Full Pack - για μη συνδρομητές ΟΤΕ»: € 28/το μήνα)… Αναμένεται να δώσει το πράσινο φως για την ενεργοποίηση και των αντίστοιχων εξειδικευμένων οικονομικών πακέτων συνδρομής: «Sport Pack: € 25/το μήνα (για συνδρομητές ΟΤΕ: € 20/το μήνα)», «Entertainment Pack: € 19/το μήνα (για συνδρομητές ΟΤΕ: € 15,2/το μήνα)» και «Family Pack: € 9,875 το μήνα (για συνδρομητές ΟΤΕ: € 7,90/το μήνα)»…
Στα πλαίσια αυτά ο δικτυακός τόπος «rexsat» καλωσορίζει τον «OTE TV» και σας δίνει μια πρώτη γεύση από τη πιλοτική διάθεση της πλατφόρμας, μέσω του βασικού ιδιοκτησιακού δέκτη/κάρτα πρόσβασης «Videoguard» (KaonMedia STB KTSF-B3202NSO), που θα προσφέρεται δωρεάν στους εν δυνάμει συνδρομητές της (με υποχρεωτική 12μηνη δέσμευση παραμονής στις υπηρεσίες του)…
Nicolas A. - http://rexsat.blogspot.com/ 

Highlights από τη πιλοτική διάθεση της δορυφορικής πλατφόρμας «OTE TV»…
More information coming soon…
...