Αναδιάρθρωση υπηρεσιών για την MTV Networks North…

Σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της προχωρεί η MTV Networks για τις Βόρειες χώρες της Ευρώπης, λίγο πριν την Οκτωβριανή μετονομασία της σε «Viacom International Media Networks North» που θα αντικατοπτρίζει καλύτερα το χαρτοφυλάκιο καναλιών της…

Το νέο οργανόγραμμα θα περιλαμβάνει τρία διαφορετικά τμήματα περιεχομένου, «Kids & Family», «Youth & Music» και «Comedy» με κεντρικό έλεγχο προγραμματισμού… Η έδρα του «Kids & Family» θα βρίσκεται στο Βερολίνο, από όπου θα γίνεται ο κεντρικός προγραμματισμός των θεματικών καναλιών «Nickelodeon, Nick Jr» και του Ολλανδικού παιδικού καναλιού «Kindernet». Αντίστοιχα η έδρα του «Youth & Music» θα βρίσκεται στη Στοκχόλμη, αναλαμβάνοντας τις τοπικές και θεματικές εκδόσεις των καναλιών «MTV, TMF και VH1». Έτσι εξηγείται και η πρόσφατη μετακόμιση των θεματικών καναλιών της MTV Networks στη τροχιακή θέση Thor 0.8W, αλλά και η αναστολή των ολλανδικών μουσικών καναλιών TMF… Τέλος το τμήμα «Comedy» θα έχει έδρα το Άμστερνταμ με κύριο προγραμματισμό των τοπικών εκδόσεων Comedy Central και Comedy Central Family…
Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της MTV Networks North θα έχει και τις επιπτώσεις της σε απώλειες θέσεων εργασίας σε όλα τα τοπικά παραρτήματα στις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τις Σκανδιναβικές χώρες. Εκτός του κεντρικού προγραμματισμού, όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες πώλησης και διάθεσης θα γίνονται όπως και πριν τοπικά, ενώ η κεντρική τεχνική υποστήριξη όλων των τμημάτων περιεχομένων καναλιών θα γίνεται μέσω του Άμστερνταμ… Το τμήμα του MTV Belgium θα έχει τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας (από 35 θα παραμείνουν μόνο 12), ενώ όλες οι δραστηριότητες πώλησης διαφημίσεων θα περάσουν από τις αρχές του 2012 στην SBS Belgium (η οποία διαθέτει και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, για το χαρτοφυλάκιο καναλιών της Discovery)…