Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία…

Με την αυγουστιάτικη ΚΥΑ 2064/2013, καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα τελικής διακοπής αναλογικών εκπομπών, με τη ταυτόχρονη ψηφιακή μετάβαση στις κύριες περιοχές απονομής στην Ελληνική Επικράτεια (allotment), η οποία αφορά όλους τους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (συμπεριλαμβανομένης και της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). Το χρονοδιάγραμμα διακοπής των αναλογικών εκπομπών, έχει άμεση εξάρτηση υλοποίησης από τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να χορηγηθούν υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους παρόχους δικτύου ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας). Το οποίο και ορίζεται ως το περίφημο σημείο εκκίνησης της τελικής ψηφιακής μετάβασης "Τ0", ξεκινώντας από τη οριστική ψηφιακή μετάβαση της Λάμιας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από το σημείο εκκίνησης "Τ0"...
Το χρονοδιάγραμμα εάν τηρηθεί σωστά και θεωρήσουμε ως υποθετικό σημείο εκκίνησης "Τ0", τον Οκτώβριο του 2013, η μετάβαση της Λαμίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2013 και η τελευταία πολλαπλή και συνδυασμένη μετάβαση στη Νησιώτικη χώρα του Αιγαίου (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2064/2013), θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα πλαίσια τήρησης της καταλυτικής ημερομηνίας για την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος, τη 1η Νοέμβριου 2014. Ενώ θα έχει ξεπεραστεί η καταλυτική ημερομηνία Switch Off αναλογικών εκπομπών, η οποία έχει ήδη οριστεί για τη 1η Οκτωβρίου 2014 (με την ΚΥΑ 27294/796/Φ150)... Ειδομεν.

     Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία στις 34 - allotments - κύριες περιοχές κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση το νέο ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012)… 

A). Καθορίζονται οι εννέα ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής των εκπομπών με αναλογική τεχνολογία ανά περιοχή απονομής (allotments), όπως αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση 42800/2012, ως εξής:


1) Allotment:   15 (Λαμία):  T0 + 30 ημέρες

2) Allotment:   22 (Πύργος), 23 (Τρίπολη), 25 (Καλαμάτα) και 26 (Σπάρτη):  T0 + 60 ημέρες

3) Allotment:   2 (Πλάκα), 3 (Θάσος) και 4 (Παγγαίο):  T0 + 90 ημέρες

4) Allotment:   20 (Αττική SFN-1) και 21 (Αττική SFN-2):  T0 + 150 ημέρες

5) Allotment:   17 (Αίνος), 18 (Πάτρα) και 19 (Κόρινθος):  T0 + 180 ημέρες

6) Allotment:   5 (Θεσσαλονίκη), 6 (Χαλκιδική), 12 (Λάρισα) και 14 (Βόλος - Πήλιο):  T0 + 210 ημέρες

7) Allotment:   1 (Έβρος), 7 (Φλώρινα), 8 (Μεταξάς), 9 (Ιωάννινα), 10 (Θεσπρωτία) και 11 (Κέρκυρα):  T0 + 270 ημέρες

8) Allotment13 (Ακαρνανικά), 16 (Καρπενήσι), 24 (Ναύπλιο):  T0 + 330 ημέρες

9) Allotment27 (Δυτική Κρήτη), 28 (Κεντρική Κρήτη), 29 (Ανατολική Κρήτη), 30 (Δωδεκάνησα), 31a (Κυκλάδες SFN-1), 31b (Κυκλάδες SFN-2), 32 (Σάμος), 33 (Λέσβος) και 34 (Καστελλόριζο):  T0 + 390 ημέρες

B). Οι αναλογικές εκπομπές θα διακόπτονται στις 2:00 π.μ. των ως άνω ημερομηνιών.