Αδειάζει ο δορυφόρος "Astra 1Ν" με μετακινήσεις αναμεταδοτών ανάμεσα στους δορυφόρους "Astra 2E και Astra 2Α"…

Μετακινήσεις αναμεταδοτών επήλθαν ανάμεσα στους δορυφόρους "Astra 2E και Astra 2Α", προκειμένου να αδειάσει ο δορυφόρος "Astra 1Ν" και να ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης στη φυσική του θέση, που είναι η δημοφιλής τροχιακή θέση "Astra 19.2Ε"! Όπου με τη σειρά του θα αντικαταστήσει το δορυφόρο "Astra 2C" και θα επαναφέρει όλες τις υπηρεσίες του σε Πανευρωπαϊκή δέσμη εκπομπής (ZDF/ARD/Deluxe Music)…
Έτσι από τις 04/02 μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή δέσμη εκπομπής του δορυφόρου "Astra 2E", οι υπηρεσίες του δορυφόρου "Astra 2Α: 11720H/11739V/11758H/11778V/11798H/11836H/ 11856V/11914H/11934V/12012V/ και 12344H/12363V/12382H/ 12460H", με αισθητή μείωση του σήματος κάλυψης, που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή της χώρας μας...

Παράλληλα στις 05/02 μεταφέρθηκαν οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες του δορυφόρου "Astra 1Ν", στη νότια και τη βόρεια δέσμη εκπομπής του δορυφόρου "Astra 2Α" με τις συχνότητες εκπομπής "12070H/12090V/12148H/12168V/12188H/12207V /12226H/ 12246V/12266H/12304H/12324V"… Φαίνεται πως ο δορυφόρος Astra 2Α έχει ακόμη μέλλον σε αυτή τη τροχιακή θέση, ενώ ανατολικά κινείται και ο δορυφόρος "Astra 2Β"...

Επίσης στις 06/02 επίκειται η μεταφορά των υπηρεσιών "BBC" (από το δορυφόρο "Astra 1N"), στις υπηρεσίες αναμεταδοτών του νέου δορυφόρου του "Astra 2E" (στη δύσκολη δέσμη εκπομπής UK Beam) και έπεται συνέχεια μέχρι να αδειάσει εντελώς ο δορυφόρος "Astra 1N"…

Νέα ενημέρωσή 06/02: Ήδη στη δύσκολη δέσμη εκπομπής UK Beam μετακόμισαν από το δορυφόρο "Astra 1N" (στο δορυφόρο "Astra 2E"), οι αναμεταδότες του "BBC και SkyUK": "TP's 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55 και 56", ενώ με τη μετάβαση και των υπολοίπων αναμεταδοτών 1Ν (στον Astra 2Ε - UK Beam), θα απελευθερωθεί ο δορυφόρος για να ξεκινήσει η μετάβαση του στη τροχιακή θέση 19.2Ε...

Νέα ενημέρωσή 11/02: Άδειασε εντελώς ο δορυφόρος «Astra 1N» στις 28.2Ε, μια και μεταφέρθηκαν οι τελευταίες υπηρεσίες ITV και Channel 4 στη δύσκολη δέσμη του δορυφόρου Astra 2Ε (UK beam)...