Οι υπηρεσίες BBC σύντομα στο δορυφόρο "Astra 2E"...

Διαφορές "UK Beam - Astra 1Ν Vs Astra 2Ε"...
Το "BBC" ανακοίνωσε ότι οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του υπηρεσίες μέσω του δορυφόρου "Astra 1N" (μέσω της τροχιακής θέσης "Astra 28.2Ε"), θα μεταφερθούν τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουάριου 2014 στο νέο δορυφόρο "Astra 2E" (όπου ήδη έχει αναλάβει αρκετές υπηρεσίες αναμεταδοτών του δορυφόρου "Astra 2Α"), ενώ σύντομα θα αναλάβει και όλες τις υπηρεσίες του δορυφόρου "Astra 1N", προκειμένου στη συνέχεια ο δορυφόρος "Astra 1N" να μεταφερθεί στη φυσική του τροχιακή θέση "Astra 19.2E". Οι συνδρομητές των πλατφορμών "Sky και Freesat" θα επηρεαστούν θετικά με ακόμη δυνατότερο σήμα στη δέσμη εκπομπής "UK Beam - Astra 2Ε", που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην ανατολική πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και στη Βόρεια Γαλλία και τις Κάτω χώρες. Εκτός αυτών των περιοχών, σε περιοχές στην Υπόλοιπη Ευρώπη που μέχρι πρότινος υπήρχε εν μέρει η δυνατότητα λήψης της "UK Beam - Astra 1N" (με μεγαλύτερες κεραίες λήψης), αναμένεται να υπάρξει μια μικρή μείωση σήματος της κάλυψης τους...

Διαφορές "UK Beam - Astra 1Ν" Vs "UK Beam - Astra 2Ε"... 

 Διαφορές ανάμεσα στη δέσμη εκπομπής "UK Beam - Astra 1Ν" και τη νέα δέσμη εκπομπής "UK Beam - Astra 2Ε", που ενεργοποιείται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 6 Φεβρουαρίου 2014...