Δορυφορικά Flash Extra: "Mικρή μετατόπιση βορειότερα του Πανευρωπαϊκού ιχνοδιαγράμματος Astra 1N"…

Νέα Ενημέρωση 07/05: Επίσημα πλέον περάσαν από την SES, οι αλλαγές ως αναφορά τη μικρή μετατόπιση βορειότερα του αρχικού Πανευρωπαϊκού ιχνοδιαγράμματος του δορυφόρου Astra 1N, ώστε να καλυφτούν με καλύτερο σήμα και περιοχές της Νότιας Σκανδιναβίας, για καλύτερη πρόσβαση στις FTA υπηρεσίες των ARD/ZDF…
Nicolas A.
...
Είναι από τις ελάχιστες φορές που αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός ενός ιχνοδιαγράμματος δορυφόρου της SES, ο οποίος και επήλθε με μικρή μετατόπιση κατά 400 χιλιόμετρα βορειότερα του αρχικού Πανευρωπαϊκού ιχνοδιαγράμματος του δορυφόρου Astra 1N, ώστε να καλυφτούν με καλύτερο σήμα και περιοχές της Νότιας Σκανδιναβίας (αλλά και της Ισλανδίας), για καλύτερη πρόσβαση στις FTA υπηρεσίες των ARD/ZDF… Με τις αλλαγές στο νέο επίσημο Πανευρωπαϊκό ιχνοδιαγράμμα του δορυφόρου Astra 1N, η βόρεια Κρήτη, η Πελοπόννησος (με εξαίρεση τη Πάτρα) και μέρος των Κυκλάδων μετατοπίστηκαν από το ισχυρό Beam των 60 εκ. κατόπτρου διαμέτρου λήψης, στο επόμενο δυνατό Beam των 75 εκ. κατόπτρου διαμέτρου λήψης. Η μόνη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει αδικημένη λόγο γεωγραφικής θέσης είναι η Κύπρος
Nicolas A.

1) Tο νέο επίσημο Πανευρωπαϊκό ιχνοδιαγράμμα του δορυφόρου Astra 1N


2) Tο αρχικό επίσημο και τρισδιάστατο Πανευρωπαϊκό ιχνοδιαγράμμα του δορυφόρου Astra 1N (πριν τη μεταβολή βορειότερα)...