ΟΤΕ TV: Με 414.000 χιλιάδες συνδρομητές τηλεόρασης έφυγε το Γ` τρίμηνο του 2015...

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασαν οι υπηρεσίες τηλεόρασης κατά το Γ’ τρίμηνο του 2015. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 414.000, με τη θεαματική προσέλκυση 36.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Στην ταχεία αύξηση των συνδρομητών OTE TV κατά το τρίμηνο, συνέβαλε η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League....

....
Τα αντίστοιχα Οικονομικά Αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Γ` Τρίμηνο του 2015, δείχνουν τη σταθερή αύξηση της συνδρομητικής βάσης του ΟΤΕ ΤV στην Ελληνική αγορά (+29,0%), με 413.602 συνδρομητές τηλεόρασης για το Γ` τρίμηνο του 2015 (έναντι 320.578 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Γ` τρίμηνο του 2014) και της θυγατρικής πλατφόρμας Telekom TV στη Ρουμανική αγορά (+2,5%), με 1.431.761 συνδρομητές τηλεόρασης για το Γ` τρίμηνο του 2015 (έναντι 1.396.973 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Γ` τρίμηνο του 2014)...ΟΤΕ ΤV 
Q3 2015
Q3 2014
Δ
Συνδρομητές PayTV Ελλάδα
413.602
320.578
+29,0%


TELEKOM TV 
Q3 2015
Q3 2014
Δ
Συνδρομητές PayTV Ρουμανία 
1.431.761
1.396.973
+2,5%

...