25/05 - Ταξιδιάρικη κινητικότητα στον "Eutelsat 7B -7Ε" ζωντανά με εικόνες του "Earth TV HD" από όλη την υφήλιο...

Νέα Ενημέρωση 25/05:
Νέα FTA υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας "Earth TV HD", μέσω του γειτονικού δορυφόρου "Eutelsat 7B -7Ε"...
Κινητικότητα και διεργασία στις υφιστάμενες πιλοτικές εκπομπές της COSMOTE TV και ένταξη του Euronews English στις 9Ε"...
Μετονομασία για την ελληνόφωνη ειδησεογραφική υπηρεσία "Euronews Greek", μέσω της COSMOTE TV...
25/05 - Νέα FTA κινητικότητα υπηρεσιών μέσω της γειτονικής τροχιακής θέσης "Eutelsat 7E"…
Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες της πλατφόρμας COSMOTE TV (συνδρομητικές υπηρεσίες) και των FTA υπηρεσιών μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E", αλλά και μέσω του γειτονικού συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 7A/7B - 7E" (που μπορεί να λαμβάνετε ταυτόχρονα με το ίδιο "Lnb" και τη κατάλληλη κεντρική εστίαση του δορυφορικού κατόπτρου κεραιοσυστήματος στις 9Ε)...
Nicolas A.
...


"Eutelsat 9B - 9E και Eutelsat 7E Highlights" - COSMΟΤΕ ΤV + FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις "9E"…
Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες της πλατφόρμας COSMOTE TV (συνδρομητικές υπηρεσίες) και των FTA υπηρεσιών μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E", αλλά και μέσω του γειτονικού συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 7A/7B - 7E" (που μπορεί να λαμβάνετε ταυτόχρονα με το ίδιο "Lnb" και τη κατάλληλη κεντρική εστίαση του δορυφορικού κατόπτρου κεραιοσυστήματος στις 9Ε)...
Nicolas A.Τελευταίες αλλαγές μέσω συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 9Β - 9E" και "Eutelsat 7A/7B - 7E"...
 - 25/05: Νέα FTA υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας "Earth TV HD", μέσω του γειτονικού δορυφόρου "Eutelsat 7B -7Ε" (11304H). Για όσους η εγκατάσταση τους επιτρέπει τη ταυτόχρονη λήψη του με τον "Eutelsat 9B - 9Ε", μπορείτε να ταξιδεύετε ζωντανά με εικόνες του "Earth TV HD" από όλη την υφήλιο...
12/05: Ενεργές πλέον είναι οι πιλοτικές εκπομπές της COSMOTE TV (Test 4 HD,  Test 12 HD,  και Test 10 SD), στα πλαίσια ενεργοποίησης νέων υπηρεσιών (`η μεταφοράς υφιστάμενων υπηρεσιών) μέσω του 7ου αναμεταδότη και του δορυφόρου "Eutelsat 9B" (12169H), καθώς από Δευτέρα έρχεται ως ξεχωριστή υπηρεσία στον EPG της COSMOTE TV και η αγγλόφωνη υπηρεσία του "Euronews English". Η αλλαγή αυτή σημειώθηκε στα πλαίσια της νέας εμπορικής στρατηγικής και της πολυ-πολιτισμικότητας του δικτύου Euronews, που πλέον θα μπορεί να προσφέρει προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε 12 διαφορετικές ροές εκδόσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών... Ενώ η μετακίνηση υπηρεσιών μεταξύ των αναμεταδοτών της COSMOTE TV θα έχει κάποια χρονική καθυστέρηση λόγω εσωτερικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, όπως και η αναβάθμιση της υβριδικής με τις SVoD υπηρεσίες "FOX Play και ANT1 Next"...
12/05: Μετονομασία για την ελληνόφωνη ειδησεογραφική υπηρεσία "Euronews Greek", μέσω της COSMOTE TV (12.054Η)...
Nicolas A.


15/05 - "Eutelsat 9B - 9E Highlights":
COSMOTE TV + FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B"…
......

25/05 - "Eutelsat 7Α/7B - 7E Highlights":
... + FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 7Α/7B - 7Ε"…
FTA Highlights μέσω του γειτονικού συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 7A/7B - 7E" (που μπορεί να λαμβάνετε ταυτόχρονα με το ίδιο "Lnb" και τη κατάλληλη κεντρική εστίαση του δορυφορικού πιάτου του ΟΤΕ)...


...

Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του συμπλέγματος  δορυφόρων "Eutelsat 9Β - 9E" και "Eutelsat 7A/7B - 7E"
Ενδεικτικές χρωματικές αποχρώσεις και κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 9B - 9E" και "Eutelsat 7A/7B - 7E"...
Διαβάστε τι σημαίνουν οι χρωματικές αποχρώσεις καναλιών... Επιγραμματικά κάθε αναμεταδότης ξεκινά με το πάροχο εκπομπής, τη συχνότητα εκπομπής (MHZ) και πόλωσης (κάθετη `η oριζόντια), ο ρυθμός μετάδοσης (SR), το FEC, το σύστημα εκπομπής ελεύθερης `η κρυπτογραφημένης λήψης, η χώρα (ως αγορά DTH `η καλωδιακή τροφοδοσία), η δέσμη εκπομπής και η μέση διάμετρος λήψης για τη χώρα μας... Και ακολουθούν οι υπηρεσίες καναλιών οι οποίες αναλόγως της χρωματικής απόχρωσης, ερμηνεύονται ως εξής...
new:  Νέα Είσοδος, αλλαγή `η μετακίνηση υπηρεσίας σε νέα συχνότητα εκπομπής (`η ενεργοποίηση νέου αναμεταδότη) και ψηφιακών δεδομένων...
FTA:  Κανάλια Ελεύθερης Λήψης μέσω COSMΟΤΕ ΤV, αλλά και άλλων παρόχων...
FTA+:  Κανάλια Ελεύθερης Λήψης με εν μέρει ενεργή κωδικοποίηση της υπηρεσίας μέσω άλλων παρόχων...
- HD (FTA): Κανάλια υψηλής ευκρίνειας - FTA - Ελεύθερης Λήψης μέσω άλλων παρόχων...
- HD: Κανάλια υψηλής ευκρίνειας - συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω COSMΟΤΕ ΤV και άλλων παρόχων...
- SD:  Κανάλια τυπικής ευκρίνειας - συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω COSMΟΤΕ ΤV EPG...
SD:  Κανάλια τυπικής/υψηλής ευκρίνειας - πιλοτικές, ενεργές `η μη ενεργές συνδρομητικές υπηρεσίες  και άλλων παρόχων...
- FTA HEVC - UHD: Κανάλια Ελεύθερης Λήψης - πιλοτικές υπηρεσίες HEVC/UHD...
DVB-S2/8PSK/ACM/VCM/Multi - Stream (FTA):  FTA εκπομπή υπηρεσιών για καλωδιακή χρήση τροφοδοσίας επίγειων ψηφιακών πλατφορμών, σε multistream σύστημα εκπομπής που προαπαιτεί ειδική δορυφορική κάρτα λήψης για PC `η δέκτη STB...
/ ...  Εμπεριέχονται ενδεικτικά εν μέρει FTA υπηρεσίες του αναμεταδότη  / `η ο αναμεταδότης δεν εμπεριέχει ελεύθερες υπηρεσίες λήψης (FTA ), αλλά μόνο συνδρομητικές υπηρεσίες άλλων παρόχων  / `η ο αναμεταδότης είναι εκτός λειτουργίας...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέα Ενημέρωση: Feelgood Zapping Highlights + Footprints μέσω συμπλέγματος  δορυφόρων "Eutelsat 9Β - 9E" και "Eutelsat 7A/7B - 7E"...

Τελευταίες αλλαγές μέσω συμπλέγματος  δορυφόρων "Eutelsat 9Β - 9E" και "Eutelsat 7A/7B -25/05: Νέα FTA υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας "Earth TV HD", μέσω του γειτονικού δορυφόρου "Eutelsat7B -7Ε" (11304H). Για όσους η εγκατάσταση τους επιτρέπει τη ταυτόχρονη λήψη του με τον "Eutelsat 9B - 9Ε", μπορείτε να ταξιδεύετε ζωντανά με εικόνες του "Earth TV HD" από όλη την υφήλιο...
12/05: Ενεργές πλέον είναι οι πιλοτικές εκπομπές της COSMOTE TV (Test 4 HD,  Test 12 HD,  και Test 10 SD), στα πλαίσια ενεργοποίησης νέων υπηρεσιών (`η μεταφοράς υφιστάμενων υπηρεσιών) μέσω του 7ου αναμεταδότη και του δορυφόρου "Eutelsat 9B" (12169H), καθώς από Δευτέρα έρχεται ως ξεχωριστή υπηρεσία στον EPG της COSMOTE TV και η αγγλόφωνη υπηρεσία του "Euronews English". Η αλλαγή αυτή σημειώθηκε στα πλαίσια της νέας εμπορικής στρατηγικής και της πολυ-πολιτισμικότητας του δικτύου Euronews, που πλέον θα μπορεί να προσφέρει προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε 12 διαφορετικές ροές εκδόσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών... Ενώ η μετακίνηση υπηρεσιών μεταξύ των αναμεταδοτών της πλατφόρμας COSMOTE TV θα έχει κάποια χρονική καθυστέρηση λόγω εσωτερικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, όπως και η αναβάθμιση της υβριδικής με τις VoD υπηρεσίες "FOX Play και ANT1 Next"...
12/05: Μετονομασία για την ελληνόφωνη ειδησεογραφική υπηρεσία "Euronews Greek", μέσω της COSMOTE TV (12.054Η),,,
- 07/04: Το Action 24 επανήλθε στην COSMΟΤΕ ΤV (12169H)…
- 31/03Η σειρά ταινιών δράσης της Universal Pictures "Fast and Furious" έρχεται από τις 8 Απριλίου έως τις 23 Απριλίου στην COSMOTE TV, μέσα από το νέο κινηματογραφικό κανάλι "COSMOTE Cinema Fast + Furious HD" (12169H). Συντονιστείτε στο νέο Pop Up κινηματογραφικό κανάλι "COSMOTE Cinema Fast + Furious HD" (θέση 200) για να απολαύσετε  και τις 7 ταινίες του δημοφιλούς franchise και τους πρωταγωνιστές του σε καταιγιστική δράση, εντυπωσιακά εφέ και φυσικά... γρήγορα αυτοκίνητα… 
07/03: Νέα συχνότητα εκπομπής για την FTA υπηρεσία ντοκιμαντέρ "RTG Int.", στις 9Ε (12034V)...
01/03: Μετονομασία για το κεντρικό Feed τροφοδοσίας καλωδιακών και δορυφορικών πλατφορμών της υπηρεσίας μηχανοκίνητων σπορ "Motorsport.tv European(πριν Motors TV HD)μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B(11727V)...
22/02ORTM - Νέο Γαλλόφωνο κανάλι στις 9Ε (12034V)…
22/02: Το Pop-Up κανάλι "COSMOTE SPORT ALL STAR 2017" ολοκλήρωσε τον κύκλο του και αντικαταστάθηκε από τη πιλοτική εκπομπή "Test 5", μπαίνοντας στην αναμονή μέχρι την ενεργοποίηση μιας άλλης υπηρεσίας σε High Definition στις υπηρεσίες της COSMOTE TV...
17/02: Τα περιφερειακά κανάλια Ionian TV (Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Πελοπόννησος - θέση 673) και NEA Τηλεόραση Κρήτης (θέση 672) εντάχθηκαν στις υπηρεσίες COSMOTE TV (μέσω του νέου αναμεταδότη στις 9Ε - 12169Η)… Ειδικότερα το Ionian TV αναμένεται να μεταδώσει ζωντανά το Πατρινό Καρναβάλι 2017...
16/02: Δοκιμαστική κάρτα ενημέρωσης στη θέση 454 για την αναστολή εκπομπής του WorldFashion, στις υπηρεσίες COSMOTE TV (12054Η)...
15/02: Σε απενεργοποίηση δυο νέες πιλοτικές εκπομπές "Test 9/10", μέσω του νέου αναμεταδότη της COSMOTE TV στις 9Ε (12169Η)…
14/02: Στους ρυθμούς του All Star Game 2017 θα τρέχει σύντομα το νέο Pop-Up κανάλι "COSMOTE SPORT ALL STAR 2017" από τις υπηρεσίες της COSMOTE TV και σε High Definition, θα σας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο του NBA σε ένα All Star τριήμερο... Ήδη αντικατέστησε την πιλοτική εκπομπή Test 6 (12168Η), που μέχρι πρότινος έτρεχε τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος του νέου Pop-Up καναλιού COSMOTE SPORT ALL STAR 2017. Η νέα υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις υπηρεσίες COSMOTE TV από τις 17/02 (στις 2100) έως και τις 20/02 (2100), προκειμένου να απολαύσετε σε High Definition τον μαγικό κόσμο του NBA σε ένα All Star τριήμερο με διαγωνισμούς καρφωμάτων και τρίποντων με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game 2017 της Νέας Ορλεάνης…
04/02: Νέες πιλοτικές εκπομπές της COSMOTE TV (Test 4 και Test 5), βρίσκονται στην αναμονή για την ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών μέσω του 7ου αναμεταδότη και του δορυφόρου "Eutelsat 9B" (12169H)...
23/01: Από το τέλος του 2015 το συναυλιακό κανάλι "iConcerts" (με έδρα την Ελβετία), πέρασε και ανήκει πλέον στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στον κόσμο με ζωντανό συναυλιακό περιεχόμενο στην τηλεόραση "Stingray Digital Group Inc" (με έδρα τον Καναδά). Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι και η πρόσφατη μετονομασία για το συναυλιακό κανάλι "Stingray iConcerts" (ενώ επίκειται και το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας εμφάνισης γραφικών και λογότυπου), που μεταδίδεται στην ελληνική αγορά σε αποκλειστικότητα μέσω της COSMOTE TV και σε High Definition (Eutelsat 9B - 11843V)… Ήδη οι πρώτες δόκιμες έγιναν στις 17/01/2017...
 - 18/01: Νέα FTA υπηρεσία με κύρια κατεύθυνση την αγορά δυτικής Αφρικής "RTB TV", στις 9Ε (11900H)...
Nicolas A.
16/01:  Απενεργοποίηση της νέας δοκιμαστικής εκπομπής "Test 5" στις 9Ε (12207Η), μέσω της COSMOTE TV…
14/01: Επιτέλους ενεργοποίηση Promo HD ελεύθερης λήψης για την COSMOTE TV μέσω του νέου 7ου αναμεταδότη, το οποίο και ενημερώνει FTA για όλες τις τρέχουσες προσφερόμενες υπηρεσίες της στις 9Ε (12169H)...
12/01: Η POP-UP υπηρεσία COSMOTECINEMA XMAS HD απενεργοποιήθηκε και πλέον υπάρχει μια νέα δοκιμαστική εκπομπή "Test 5" στις 9Ε (12207Η)…
12/01/17: Μετονομασία για τις κινεζικές θεματικές υπηρεσίες "CGTN" (11996V - Wide Beam), μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B"...


Περισσότερα FTA Highlights σε δημοφιλείς δορυφορικές τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke:
"Hot Bird 13E Highlights" - FTA + Nova - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω της τροχιακής θέσης "13E"...
"Astra 19.2E Highlights": FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 19.2Ε...
"Astra 2G/2E/2F Highlights": FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 28.2Ε...
"Music + HDTV Highlights - Central Zone Clarke: 26E - 3.1E" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...
"Music + HDTV Highlights - West Zone Clarke: 0.8W - 15W" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...
"Music + HDTV Highlights - East Zone Clarke: 31.5E - 52.5E" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...