Δυσκολίες μετάβασης για τη Γερμανική FTA SD ιδιωτική τηλεόραση στη συνδρομητική HDTV…

Νέα Ενημέρωση:
ASTRA TV Monitor 2016: 17.600.000 τηλεοπτικά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση μέσω δορυφόρου...
Ποια είναι η ενδεχόμενη προοπτική ανάμεσα στη Free To Air πρόσβαση SD περιεχόμενου καναλιών ιδιωτικής τηλεόρασης μέσω δορυφόρου και στη συνδρομητική πρόσβαση HD/UHD TV… 
Στην πρόσφατη παρουσίαση του "HD + TV key USB Stick", υπογραμμίσαμε πως ένα επερχόμενο Switch Off των FTA SD υπηρεσιών των ιδιωτικών καναλιών θα είναι μια δύσκολη υπόθεση για τη Γερμανική αγορά και τη πλήρη μετάβαση στη συνδρομητική ιδιωτική HD τηλεόραση μέσω δορυφόρου… Κάτι που διαφαίνεται και σε μια πρόσφατη έρευνα (ως αναφορά τις συνήθειες FTA πρόσβασης τηλεοπτικής ψυχαγωγίας), με την ευκαιρία της έναρξης μετάβασης της πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Freenet στο πρότυπο εκπομπής DVB-T2 HD (29/03)…

Κάτι που διαφαίνεται και σε μια πρόσφατη έρευνα ως αναφορά τις συνήθειες FTA πρόσβασης τηλεοπτικής ψυχαγωγίας (Kantar Emnid /Reichelt Elektronik), με την ευκαιρία της έναρξης μετάβασης της πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Freenet στο πρότυπο εκπομπής DVB-T2 HD (29/03). Όπου μόνο το 23% των συμμετεχόντων είναι διατεθειμένο να έχει μια low cost συνδρομητική πρόσβαση στα ιδιωτικά HD κανάλια, κάτι που δημιουργεί εμπόδια σε μια επερχόμενη διακοπή των SD εκδόσεων στη Γερμανική αγορά και από τις πλατφόρμες μέσω δορυφόρου και καλωδίου! Έτσι σε μια τέτοια προοπτική ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας των τριών τετάρτων του τηλεοπτικού κοινού για τα ιδιωτικά κανάλια, μια και μόνο η δημόσια τηλεόραση της ZDF/ARD θα συνεχίσει να είναι σε ελεύθερη εκπομπή πρόσβασης και σε High Definition από όλες τις πλατφόρμες… Καθώς η κυρίαρχη πρόσβαση ελεύθερης τηλεόρασης στη Γερμανική αγορά πραγματοποιείται μέσω δορυφόρου και καλωδιακών/IPTV πλατφορμών, ενώ η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση εξυπηρετεί και καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό των τηλεοπτικών νοικοκυριών…

Νέα Ενημέρωση: Έξτρα στοιχεία δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την FTA και συνδρομητική πρόσβαση μέσω δορυφόρου στη Γερμανική Αγορά…

Η HD+ με πάνω από 2 εκατομμύρια συνδρομητές στο τέλος του 2016…
Η HD + (συνδρομητική πλατφόρμα μέσω δορυφόρου των γερμανικών ιδιωτικών σε υψηλή ευκρίνεια) ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια συνδρομητές στο τέλος του 2016. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 διέθετε 2.111.862 συνδρομητές, ενώ επιπλέον υπάρχουν 850.000 νοικοκυριά στη φάση της δοκιμαστικής περιόδου με δωρεάν πρόσβαση στην HD+. Συνολικά, υπάρχουν, συνεπώς, επί του παρόντος σχεδόν τρία εκατομμύρια νοικοκυριά που χρησιμοποιούν την HD +…


ASTRA TV Monitor 2016: 17.600.000 τηλεοπτικά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση μέσω δορυφόρου
Ο δορυφόρος παραμένει ο κυρίαρχος τρόπος πρόσβασης τηλεοπτικής ψυχαγωγίας για τη Γερμανική αγορά στο τέλος του 2016 (Astra TV Monitor 2016). Έτσι στο τέλος του 2016, 17.600.000 τηλεοπτικά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση μέσω δορυφόρου καταλαμβάνοντας το 46% του συνολικού μεριδίου της αγοράς. Ακολουθεί η λήψη μέσω καλωδιακής τηλεόρασης, με 16.6 εκατομμύρια νοικοκυριά (μερίδιο αγοράς 43%), κατόπιν της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε DVB-T με 1.8 εκατομμύρια νοικοκυριά (μερίδιο αγοράς 5%) και της γραμμικής τηλεόρασης μέσω IPTV με 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά (μερίδιο αγοράς 6%). Ο συνολικός αριθμός των τηλεοπτικών νοικοκυριών στη Γερμανική αγορά είναι 38.3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Από αυτά τα 22.5 εκατομμύρια νοικοκυριά (που ισοδυναμεί με το 59%), έχουν τη δυνατότητα εξοπλισμού λήψης HD καναλιών. Με το μερίδιο του λέοντος να καταλαμβάνει η HD πρόσβαση μέσω δορυφόρου 55% (11.400.000 δορυφορικά νοικοκυριά) και 39% η HD καλωδιακή πρόσβαση (9,4 εκατομμύρια), καθώς και 6% η HD IPTV πρόσβαση (1,8 εκατομμύρια)… Ενώ η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση θα έχει μερίδιο στα αποτελέσματα της Astra TV Monitor 2017 (αφού η Freenet ξεκίνησε επίσημα το Μάρτιο του 2017 σε DVB-T2 HD)...

"HD+": Ποια είναι η ενδεχόμενη προοπτική ανάμεσα στη Free To Air πρόσβαση SD περιεχόμενου καναλιών ιδιωτικής τηλεόρασης μέσω δορυφόρου και στη συνδρομητική πρόσβαση HD/UHD TV…
Blog Σχόλιο: Η κουλτούρα και η νοοτροπία που διαθέτουν τα γερμανικά νοικοκυριά ως αναφορά την ελεύθερη πρόσβαση τηλεοπτικής ψυχαγωγίας μέσω δορυφόρου, δύσκολα θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Έξαλλου εκ του αποτελέσματος από την έναρξη της πλατφόρμας πρόσβασης ιδιωτικών καναλιών σε High Definition "HD+" (το 2009), μετά από 8 χρόνια λειτουργίας η διείσδυση στη συνολική δυναμική αγορά πρόσβασης μέσω δορυφόρου ήταν μόλις 11,79% (μερίδιο αγοράς). Έτσι σαν ενδεχόμενη προοπτική φαίνεται "ότι η Free To Air πρόσβαση SD περιεχόμενου καναλιών ιδιωτικής τηλεόρασης μέσω δορυφόρου, θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη στη Γερμανική αγορά.
Μέχρι το UHD περιεχόμενο καναλιών να αναπτυχθεί και να γίνει κυρίαρχο χαρτοφυλάκιο συνδρομητικών υπηρεσιών στη πλατφόρμα της "HD+", ώστε το υποδεέστερο HD περιεχόμενο καναλιών ιδιωτικής τηλεόρασης να μετακομίσει στη Free To Air πρόσβαση μέσω δορυφόρου, παράλληλα με τη πρόσβαση Free Live Streaming (μια και η διαφημιστική αγορά αποτελεί τη κινητήριο δύναμη της Ιδιωτικής TV)", αλλά και μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας HbbTV

Νέα Ενημέρωση: Η μόνιμη επιστροφή του MTV Germany στη Free To Air πρόσβαση μέσω Live Streaming στα πλαίσια της 20ης επετείου του…
Ήδη μια από τις υπηρεσίες της συνδρομητικής πλατφόρμας "HD+", η γερμανόφωνη έκδοση του MTV HD (που δεν διαθέτει FTA SD έκδοση μέσω δορυφόρου, αλλά από τις αρχές του 2018 θα ξανά επανέλθει... ), προχώρησε στα πλαίσια της 20ης επετείου στη διάθεση της Free To Air πρόσβασης μέσω Live Streaming από την κεντρική ιστοσελίδα του "mtv.de" (7 Μαρτίου 1997 η αρχική έναρξη του δικτύου στη γερμανόφωνη αγορά)…
Nicolas A.