526.000 συνδρομητές COSMΟΤΕ TV κατά το Β` τρίμηνο του 2018...

Στις 30 Ιουνίου του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε σε 526 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 22 χιλιάδων σε ετήσια βάση, παραμένοντας όμως σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την ωρίμανση της αγοράς και επηρεάζει τα έσοδα....
...
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, έχοντας βάλει γερές βάσεις από την αρχή του έτους, κυρίως στην Ελλάδα, όπου καταγράψαμε ισχυρά έσοδα και κερδοφορία EBITDA. Στην ελληνική αγορά, αυξήσαμε τους πελάτες και ενισχύσαμε τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες σχεδόν κατά 10% στο τρίμηνο, χάρη στα δίκτυά μας οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων, αναγνωρισμένα για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Τα έσοδα από δεδομένα κινητής στην Ελλάδα σημείωσαν επίσης διψήφια άνοδο, μια δυναμική αύξηση που δικαιώνει τις συνεχείς επενδύσεις μας στο δίκτυο. Φέρνουμε τους συνδρομητές μας πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή: περισσότεροι από τους μισούς πελάτες μας που διαθέτουν smartphone χρησιμοποιούν πλέον την mobile εφαρμογή μας ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote. Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά η σταθερή βελτίωση των επιδόσεων στην κινητή τηλεφωνία, κυρίως χάρη στα συνδυαστικά πακέτα και τις νέες προσφορές, αντιστάθμισε την πτώση στα έσοδα της σταθερής. Τέλος, στην Αλβανία, τα έσοδα από υπηρεσίες και η κερδοφορία EBITDA συνέχισαν να ανακάμπτουν. Συνολικά, οι δραστηριότητές μας στις κύριες αγορές που επιχειρούμε σημείωσαν αύξηση εσόδων αυτό το τρίμηνο.»
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, και θα συνεχίσει να είναι, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Με τη συνδρομή του Ομίλου, η χώρα έχει κάνει καθοριστικά βήματα προς την κοινωνία των gigabit, καθώς έχει υιοθετήσει υπηρεσία FTTC σχεδόν το 40% των πελατών μας που έχουν πρόσβαση, ενώ πρόσφατα ενεργοποιήθηκε και η πρώτη σύνδεση οπτική ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της Cosmote. Θα συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δικτυακές υποδομές στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα διατηρούμε αμετάβλητους τους στόχους που είχαμε θέσει σε επίπεδο έτους αναφορικά με τις επενδύσεις και τις ταμειακές ροές.»

Προοπτικές 
Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του πρώτου εξαμήνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία, είναι ενθαρρυντική.


Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. και θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε πρόσφατα.  
Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV έμεινε σχεδόν  αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση (μειώθηκε κατά 2 χιλιάδες σε σχέση με το Α` τρίμηνο του 2018), έτσι στις 30 Ιουνίου 2018 ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ανήλθε σε 526 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε ετήσια βάση.... 

Τα αντίστοιχα Οικονομικά Αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Β` Τρίμηνο του 2018, δείχνουν τη σταθερότητα της συνδρομητικής βάσης της COSMΟΤΕ ΤV στην Ελληνική αγορά (+4,3%), με 525.689 συνδρομητές τηλεόρασης για το Β` τρίμηνο του 2018 (έναντι 503.800 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Β` τρίμηνο του 2017). Και της θυγατρικής πλατφόρμας Telekom TV στη Ρουμανική αγορά της οποίας οι συνδρομητές τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 0,5%, φτάνοντας τους 1.462.982 συνδρομητές τηλεόρασης για το Β` τρίμηνο του 2018 (έναντι 1.470.692 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Β` τρίμηνο του 2017)...


COSMΟΤΕ ΤV 
Q2 2018
Q2 2017
Δ
Συνδρομητές PayTV Ελλάδα (IPTV + Δορυφορική Τηλεόραση - DTH)
525.689
503.800
+4,3%


ΤΕLEKOM ΤV 
Q2 2018
Q2 2017
Δ
Συνδρομητές PayTV Ρουμανία   (DTH, IPTV + Cable TV)
1.462.982
1.470.692
-0,5%