Δέκτης OTE TV και αρχικές ρυθμίσεις για τη προσθήκη ελεύθερων καναλιών…

Ο υβριδικός αποκωδικοποιητής της υπηρεσίας OTE TV μέσω δορυφόρου «KaonMedia: STB KTSF-B3202NSO», σας δίνει τη δυνατότητα λήψης δορυφορικών καναλιών, από περισσότερους από έναν δορυφόρους, καθώς και επίγειων ψηφιακών καναλιών (DVB-S2/T Combo)»… Ο δέκτης έρχεται προ ρυθμισμένος στη θέση Α (στην περίπτωση εγκατάστασης μόνο του δορυφόρου Eurobird 9A) και δεν απαιτείται παραμετροποίηση εγκατάστασης δορυφόρων, παρά μόνο στη περίπτωση χρήσης πολλαπλών δορυφόρων τύπου εγκατάστασης κατόπτρων «Wave Frontier T90» `η offset , με μάξιμουμ επιλογές τεσσάρων δορυφόρων (υποστήριξη «DiSEqC 1.0»)...

Έτσι, από τις πρώτες μας προτεραιότητες ήταν να μπούμε στις «Ρυθμίσεις Συστήματος» (με αρχικό κωδικό πρόσβασης «0000»), για τη παραμετροποίηση των εντολών DiSEqC 1.0 («Ρυθμίσεις εγκατάστασης») και την άψογη πρόσβαση τόσο στις υπηρεσίες της OTE TV μέσω του δορυφόρου Eurobird 9A -9E (12111 V, 12149V, 12226V) και την συχνότητα εκπομπής 12265V, που πρόσφατα ενεργοποιήθηκε με πιλοτικές εκπομπές για νέες υπηρεσίες που επέρχονται... Όσο και στις ελεύθερες λήψεις καναλιών, μέσα από τις τρεις διαφορετικές επιλογές δορυφόρων, αποκλειστικά για τις ανάγκες του μέσου χρήστη-συνδρομητή. Στη περίπτωση μας, ρυθμίσαμε τους δορυφόρους στις αντίστοιχες θέσεις DiSEqC: «Eurobird 9A-9Ε (DiSEqC-Α), Astra 19.2E (DiSEqC-Β, ως User Sat 1), Badr 4 - 26E (DiSEqC-C, ως User Sat 2) και Αstra/Eurobird 28.5E (DiSEqC-D, ως User Sat 3)», μια και δεν περιλαμβάνονται οι σχετικές ονομασίες των δορυφόρων. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης δορυφόρων (στις θέσεις DiSEqC), μπορείτε προαιρετικά να ελέγξετε εάν ο βασικός αναμεταδότης για το δορυφόρο «Eurobird 9A» κλειδώνει με ικανοποιητικό σήμα (ελέγχεται με το πράσινο κουμπί) και είναι ήδη προ ρυθμισμένος στη θέση «ΟΤΕ 1 `η ΟΤΕ 2» (αφού πατήσετε ΟΚ), εμφανίζονται οι μπάρες ισχύς και ποιότητας σήματος.


Αντίστοιχα για τους άλλους δορυφόρους (εικ.7/8/9), θα πρέπει να ορίσουμε βασικό αναμεταδότη, χρησιμοποιώντας τις θέσεις «User 1-3» (ελέγχεται με το πράσινο κουμπί) και με τη ρύθμιση (ελέγχεται με το κίτρινο κουμπί), ορίζουμε συχνότητα και ψηφιακά δεδομένα: π.χ. User 1 - Astra 19.2E «11973V, 27500, 3/4», User 2 - Badr 4 - 26E «11919Η, 27500, 3/4» και User 3 - Astra/Eurobird 28.5E «11623Η, 27500, 2/3»… Ο βασικός δορυφόρος των υπηρεσιών OTE TV «Eurobird 9A», μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση του «DiSEqC» (A, B, C, D)...