ΟΤΕ DISH 60 (Αφιέρωμα): Δες την ταυτόχρονα με MULTIFEED λήψεις σε περισσότερους δορυφόρους στην FTA ζώνη Clarke…

Νέα Ενημέρωση (Βίντεο): Ενδεικτικό Υβριδικό Feelgood Zapping FTA καναλιών μέσω του OTE TV Hybrid (DSI810H) και του Multifeed συστήματος εγκατάστασης OTE DISH 60 στις τροχιακές θέσεις "9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W"…
"ΟΤΕ DISH 60: MULTIFEED λήψεις στις δορυφορικές τροχιακές θέσεις 9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W `η 0.8W/1W"… 
(Βίντεο) MULTIFEED FTA Ζάπινγκ στις τροχιακές θέσεις "9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε, 5W/4W" μέσω OTEDISH60 και Kaonmedia KTSF... 
Όλοι οι αποκωδικοποιητές ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου μπορούν να υποστηρίξουν τη ταυτόχρονη λήψη 4 δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένου και της τροχιακής θέσης "Eutelsat 9B - 9E", μέσω της οποίας εκπέμπει η δορυφορική πλατφόρμα του ΟΤΕ TV… Στα πλαίσια αυτά θα δούμε ποιες MULTIFEED λήψεις είναι εφικτές στο δορυφορικό σύστημα κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60" και σε ποιες δορυφορικές τροχιακές θέσεις στην FTA ζώνη Clarke. Προκειμένου οι εν δυνάμει συνδρομητές ΟΤΕ TV, να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο FTA υπηρεσιών με περισσότερες υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας ειδησεογραφικού και γενικού περιεχόμενου από τη Γερμανική (Astra 19.2E) και τη Γαλλική αγορά (Eutelsat 5W), αλλά και με περισσότερες SD μουσικές και γενικές υπηρεσίες καναλιών από τη δημοφιλή τροχιακή θέση "Hot Bird 13E"… Παράλληλα θα δούμε ότι η κεντρική εστίαση του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E (ΟΤΕ TV)", μπορεί να εμπεριέχει τη ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών και από την τροχιακή θέση "Eutelsat 7A/7B - 7E" (με το ίδιο LNB)…
Τέλος, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις ως αναφορά τη διακοπή των FTA εκδόσεων της France Television μέσω του Eutelsat 5W και των γαλλόφωνων ελβετικών εκδόσεων μέσω του Eutelsat 9B, εναλλακτικά μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το κεραιοσύστημα λήψεων ως αναφορά το τέταρτο δορυφόρο και να λάβουμε παράκεντρη λήψη του συμπλέγματος δορυφόρων "Thor 0.8W/Intelsat 1W (Ευρωπαϊκή δέσμη εκπομπής)"...
Nicolas A.


"ΟΤΕ DISH 60: MULTIFEED λήψεις στις δορυφορικές τροχιακές θέσεις 9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W `η 0.8W/1W"… 
...
Βίντεο: Ενδεικτικό Υβριδικό Feelgood Zapping FTA καναλιών μέσω του OTE TV Hybrid (DSI810H) και του Multifeed συστήματος εγκατάστασης OTE DISH 60 στις τροχιακές θέσεις "9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W"…


....

...
Επίσης θα εξετάσουμε σε τι είδους beam αντιστοιχεί η περιοχή που κατοικούμε (Θεσσαλονίκη), στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιχνοδιαγράμματα των δορυφόρων, που θέλουμε να εστιάσουμε παράκεντρα στο δορυφορικό μας σύστημα κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60"…
....

Θα παρατηρήσετε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκετε στο κεντρικό beam, στα περισσότερα ευρωπαϊκά ιχνοδιαγράμματα των δορυφόρων (με εξαίρεση τις 13Ε), κάτι που διευκολύνει τις MULTIFEED λήψεις μας…

(Βίντεο) MULTIFEED FTA Ζάπινγκ στις τροχιακές θέσεις "9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε, 5W/4W" μέσω OTEDISH60 και "Kaonmedia KTSF"...  
Δείτε το σχετικό βίντεο σε ένα ζάπινγκ δορυφορικού σήματος και FTA καναλιών, όπως αποδίδεται μέσω του αρχικού Combo δέκτη του ΟΤΕ ΤV "Kaonmedia KTSF-B3202NSO"  (μέσω του ΟΤΕ DISH 60) και σε κεντρική εστίαση μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 9B - 9E και Eutelsat 7A/7B - 7E", αλλά και τις MULTIFEED λήψεις στις τροχιακές θέσεις "Ηot Bird 13Ε, Astra 19.2Ε και Eutelsat 5W/ Amos 4W"...

...

Κεντρική εστίαση "ΟΤΕ DISH 60" στη τροχιακή θέση "Eutelsat 9B - 9E"… 
Ξεκινώντας με τη κεντρική εστίαση του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E" (μέσω της οποίας εκπέμπει η δορυφορική πλατφόρμα του ΟΤΕ TV), ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ρύθμισης στο δορυφορικό σύστημα κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60", «με τη ρύθμιση ανύψωσης (elevation), απόκλισης (declination) και περιστροφής στο τόξο, αλλά και τη δεξιόστροφη `η αριστερόστροφη ρύθμιση περιστροφής του LNB (skew)». Φροντίσαμε να πάρουμε τις μέγιστες απολαβές δορυφορικού σήματος στους αναμεταδότες του ΟΤΕ TV, (τόσο στην δέσμη εκπομπής "Extended Greek"), όσο και στην δέσμη εκπομπής "WideBeam", όπου εκπέμπουν και όλα τα FTA κανάλια του νέου δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E" (ανάμεσα τους FTA κανάλια σε High Definition κυρίως από την Ελβετική και Ουγγρική Αγορά)…Highlights με τις μετρήσεις δορυφορικού σήματος του νέου δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E" (έρχονται μέσω του δορυφορικού δέκτη DVB-S2 "DM 800HD PVR"), με βασικά χαρακτηριστικά μέτρησης δορυφορικού σήματος "SNR (σε dΒ και ταυτόχρονα επί τις %), "AGC (επί τις %) και "BER (Bit Error Rate)"…
Επιπρόσθετη ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών από τις τροχιακές θέσεις "9Ε και 7Ε"… 
 Παράλληλα η απόσταση 2 μοιρών ανάμεσα στις δυο τροχιακές θέσεις "9Ε και 7Ε" (σε συνδυασμό με την ελάχιστη διάμετρο των 60εκ. του δορυφορικού συστήματος κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60"), μας επιτρέπει με το ίδιο LNB (κεντρικής εστίασης στον δορυφόρο "Eutelsat 9B - 9E"), τη ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών από την τροχιακή θέση "Eutelsat 7A/7B - 7E" (σε SD και σε High Definition από την Τουρκική και Ιρανική Αγορά)…
Highlights με τις μετρήσεις δορυφορικού σήματος του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 7A/7B - 7E" (με το ίδιο LNB κεντρικής εστίασης στον δορυφόρο "Eutelsat 9B - 9E"):…


Δείτε το σχετικό βίντεο σε ένα ζάπινγκ δορυφορικού σήματος, όπως αποδίδεται μέσω του παλαίμαχου DVB-S2 δέκτη "Topfield TF7700HSCI" και του ίδιου LNB κεντρικής εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 9B - 9E και Eutelsat 7A/7B - 7E"...Ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων  κεντρικής εστίασης "Eutelsat 9B - 9E και Eutelsat 7A/7B - 7E"… 
Περισσότερες FTA υπηρεσίες μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων κεντρικής εστίασης "Eutelsat 9B - 9E και Eutelsat 7A/7B - 7E"…

...
...

ΟΤΕ DISH 60: Υλοποίηση MULTIFEED εγκατάστασης στις τροχιακές θέσεις "13Ε, 19.2Ε και 5W/4W"
Ξεκινάμε τις MULTIFEED λήψεις στις τροχιακές θέσεις "13Ε, 19.2Ε και 5W/4W" στο δορυφορικό σύστημα κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60", με μια διαπίστωση ότι όσο περνάμε σε μικρότερη διάμετρο κεραιοσυστήματος κατόπτρου Offset, τόσο διευκολύνονται οι παράκεντρες λήψεις δορυφόρων με μεγάλο άνοιγμα τόξου λήψης στη ζώνη Clarke, ενώ αντίστροφα δυσκολεύουν οι παράκεντρες λήψεις δορυφόρων με διαφορά 3 μοιρών...
Αρχικώς στερεώσαμε τη μπάρα στήριξης τόξου συστήματος MultiConnect με τη βοήθεια ενός αντάπτορα στήριξης (τύπου universal), πάνω στο LNB κεντρικής εστίασης στον δορυφόρο "Eutelsat 9B - 9E" και το δορυφορικό σύστημα κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60"…

MULTIFEED υλικά αρχικής εγκατάστασης…
Για τις MULTIFEED λήψεις στις τροχιακές θέσεις "13Ε, 19.2Ε και 5W/4W", χρησιμοποιήσαμε υλικά σε συνδυασμό από δυο διαφορετικές βάσεις Μultifeed:
1) τη μπάρα στήριξης τόξου μέσω του συστήματος MultiConnect της Inverto (αν και θα προτιμούσαμε η Inverto να διέθετε πέραν των Lnb «Slim feed») και ειδικά Lnb «Regular feed» (σε όλη τη σειρά "Single, Twin, Quad"), που να ενσωματώνονται στο σύστημα MultiConnect (πίσω από το κεντρικό Lnb), αλλά και παράκεντρα με τους δικούς της αντάπτορες στήριξης και εστίασης (με τις αντίστοιχες πολλαπλές βασικές ρυθμίσεις), για τη λήψη δορυφόρων με μεγαλύτερη μεταξύ τους διαφορά μοιρών και εν δυνάμει καλύτερη συμπεριφορά μη απώλειας σήματος σε δύσκολες καιρικές συνθήκες…
2) Αλλά και αντάπτορες στήριξης των Lnb από μια βάση τύπου universal (καθώς το άνοιγμα τόξου της συγκεκριμένης βάσης δεν ικανοποιούσε το επιδιωκόμενο τόξο παράκεντρων λήψεων)…
3) Και ειδικές βίδες από την αγορά για να οριστικοποιηθεί ο συνδυασμός των υλικών εγκατάστασης και από τις δυο βάσεις Μultifeed…Υλοποίηση MULTIFEED εγκατάστασης και εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Astra 19.2E"…
Ξεκινάμε τις MULTIFEED λήψεις στις τροχιακές θέσεις "13Ε, 19.2Ε και 5W/4W" στο δορυφορικό σύστημα κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60", με μια διαπίστωση ότι όσο περνάμε σε μικρότερη διάμετρο κεραιοσυστήματος κατόπτρου Offset, τόσο διευκολύνονται οι παράκεντρες λήψεις δορυφόρων με μεγάλο άνοιγμα τόξου λήψης στη ζώνη Clarke. Ενώ αντίστροφα δυσκολεύουν οι παράκεντρες λήψεις δορυφόρων με διαφορά 3 μοιρών, εάν μάλιστα επιλέξουμε τη χρήση quad και twin lnbs (για την αυτόνομη τροφοδοσία PVR `η περισσότερων δεκτών σε ένα `η περισσότερα διαμερίσματα)…
Στη περίπτωση μας εκτός της κεντρικής εστίασης με Single lnb, χρησιμοποιήσαμε στις παράκεντρες λήψεις Twin Lnb (Regular feed), με εξαίρεση τη παράκεντρη λήψη του δορυφόρου "Hot Bird 13E" όπου χρησιμοποιήσαμε Twin Lnb "Slim feed"…

Στη συνέχεια στερεώσαμε το Twin Lnb (Regular feed), με τον αντίστοιχο αντάπτορα στήριξης πάνω στη μπάρα τόξου του συστήματος MultiConnect, για την εύκολη ρύθμιση παράκεντρης εστίασης στο σύμπλεγμα δορυφόρων "Astra 19.2E" (με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις σε μπάρα στήριξης και Lnb), όπου βρίσκονται και εκπέμπουν τα περισσότερα FTA κανάλια σε High Definition κυρίως από τη Γερμανική και Γαλλική Αγορά…

Highlights με τις μετρήσεις δορυφορικού σήματος μέσω του LNB παράκεντρης εστίασης του συμπλέγματος δορυφόρων "Astra 19.2E" (έρχονται με ικανοποιητικά αποτελέσματα μέσω του δορυφορικού δέκτη DVB-S2 "DM 800HD PVR"), με βασικά χαρακτηριστικά μέτρησης δορυφορικού σήματος "SNR (σε dΒ και ταυτόχρονα επί τις %), "AGC (επί τις %) και "BER (Bit Error Rate)"…


Ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Astra 19.2E"…
Περισσότερες FTA υπηρεσίες μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων παράκεντρης εστίασης "Astra 19.2E"…Δείτε το σχετικό βίντεο σε ένα ζάπινγκ δορυφορικού σήματος, όπως αποδίδεται μέσω του παλαίμαχου DVB-S2 δέκτη "Topfield TF7700HSCI" και του LNB παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Astra 19.2E"...

Υλοποίηση MULTIFEED εγκατάστασης και εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Hot Bird 13E"…
Μετέπειτα ακολουθούσε η παράκεντρη λήψη του δορυφόρου "Hot Bird 13E", όπου χρησιμοποιήσαμε Twin Lnb "Slim feed" και στερεώθηκε με τον αντίστοιχο αντάπτορα στήριξης πάνω στη μπάρα στήριξης τόξου συστήματος MultiConnect και τις αντίστοιχες δυσκολίες στις ρυθμίσεις σε μπάρα στήριξης και Lnb, εξαιτίας της απόστασης 4 μοιρών που χωρίζει τη συγκεκριμένη τροχιακή θέση, με τη κεντρική εστίαση του "ΟΤΕ DISH 60" στον δορυφόρο "Eutelsat 9B - 9E"… Έτσι ολοκληρώσαμε τη παράκεντρη εστίαση με τις απολαβές δορυφορικού σήματος στους αναμεταδότες του συμπλέγματος δορυφόρων "Hot Bird 13E", σύμφωνα με τις δυνατότητες Beam που αντιστοιχούν στην περιοχή μας, καθώς εδώ εκπέμπουν αρκετές SD υπηρεσίες FTA μουσικού περιεχομένου και ένας περιορισμένος αριθμός FTA καναλιών HD περιεχομένου…

Highlights με τις μετρήσεις δορυφορικού σήματος μέσω του LNB παράκεντρης εστίασης του συμπλέγματος δορυφόρων "Hot Bird 13E" (έρχονται μέσω του δορυφορικού δέκτη DVB-S2 "DM 800HD PVR"), με βασικά χαρακτηριστικά μέτρησης δορυφορικού σήματος "SNR (σε dΒ και ταυτόχρονα επί τις %), "AGC (επί τις %) και "BER (Bit Error Rate)"…

Δείτε το σχετικό βίντεο σε ένα ζάπινγκ δορυφορικού σήματος, όπως αποδίδεται μέσω του παλαίμαχου DVB-S2 δέκτη "Topfield TF7700HSCI" και του LNB παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Hot Bird 13E"...


Ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Hot Bird 13E"…
Περισσότερες FTA υπηρεσίες μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων παράκεντρης εστίασης "Hot Bird 13E"…Υλοποίηση MULTIFEED εγκατάστασης και εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Εutelsat 5W και Amos 4W"…
Τέλος ολοκληρώσαμε με την ιδία διαδικασία τις MULTIFEED λήψεις μας στο δυτικό τόξο μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Amos 4W και Eutelsat 5W", η τελευταία τροχιακή θέση είναι ιδιαίτερα αγαπητή για τους γαλλόφωνους αφού εμπεριέχει τις FTA HD υπηρεσίες της Γαλλικής Δημόσιας τηλεόρασης και συνδυάζετε με ορισμένες FTA ενδιαφέρουσες μουσικού και γενικού περιεχομένου από την Ουκρανική αγορά (Amos 4W)…
Highlights με τις μετρήσεις δορυφορικού σήματος μέσω του LNB παράκεντρης εστίασης του συμπλέγματος δορυφόρων "Amos 4W και Eutelsat 5W"…

Δείτε το σχετικό βίντεο σε ένα ζάπινγκ δορυφορικού σήματος, όπως αποδίδεται μέσω του παλαίμαχου DVB-S2 δέκτη "Topfield TF7700HSCI" και του LNB παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Amos 4W και Eutelsat 5W"......

Ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Amos 4W και Eutelsat 5W "…
Περισσότερες FTA υπηρεσίες μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων παράκεντρης εστίασης "Amos 4W και Eutelsat 5W "…Τέλος, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις ως αναφορά τη διακοπή των FTA εκδόσεων της France Television μέσω του Eutelsat 5W και των γαλλόφωνων ελβετικών εκδόσεων μέσω του Eutelsat 9B, εναλλακτικά μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το κεραιοσύστημα λήψεων ως αναφορά το τέταρτο δορυφόρο και να λάβουμε παράκεντρη λήψη του συμπλέγματος δορυφόρων "Thor 0.8W/Intelsat 1W (Ευρωπαϊκή δέσμη εκπομπής)"...
Καλή διασκέδαση με "OTE TV Plus FTA Zone Clarke"…
Nicolas A.
...