Εναλλακτικός τρόπος λήψης δυτικών δορυφόρων σε Wave Frontier T90 - "Express AM 44 - 11W, Eutelsat 12.5W και 7.8W"…

Πρόσφατα σας είχαμε παρουσιάσει μέσα από το δικτυακό τόπο "http://multifeed-set-ups.blogspot.gr", την συνδυασμένη εναλλακτική χρήση των "slim feed lnb της Inverto", με τη βάση στήριξης "MultiConnect" σε κάτοπτρο τύπου Wave Frontier T90" (για τη λήψη των δορυφόρων "Eutelsat 3.1Ε, Astra 4.8Ε και Eutelsat 7Ε"). Η ενεργοποίηση των Feed της ΕΡΤ μέσω του δυτικού δορυφόρου "Express AM 44 - 11W", μας δίνει την ευκαιρία για άλλη μια τροποποίηση πρόσβασης στους δυτικούς δορυφόρους μέσω κατόπτρου τύπου "Wave Frontier T90"…


Η ενεργοποίηση των Feed της ΕΡΤ μέσω του δυτικού δορυφόρου "Express AM 44 - 11W": ΕΡΤ-ΝΕΤ "11543Η, 1650, 3/4, DVB-S/QPSK" και η ΕΡΤ-ΕΤ3 "11545Η, 1667, 3/4, DVB-S/QPSK" , μας δίνει την ευκαιρία για άλλη μια τροποποίηση πρόσβασης στους δυτικούς δορυφόρους "Eutelsat 8 West C - 7.8W, Express AM 44 - 11W και Eutelsat 12 West A - 12.5W", με τη συνδυασμένη εναλλακτική χρήση των "slim feed lnb της Inverto" και τη βάση στήριξης "MultiConnect" σε κάτοπτρο τύπου "Wave Frontier T90"…