Αγαπημένες Παράκεντρες Λήψεις σε Σταθερό Offset πιάτο 1.40cm...

Αγαπημένες Παράκεντρες Λήψεις σε Σταθερό Offset πιάτο 1.40cm...

Στο δικτυακό τόπο: http://rexsat1.blogspot.com/, θα σας παρουσιάσουμε σταδιακά όλες τις αγαπημένες παράκεντρες λήψεις που έχουμε εστιάσει και τροποποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια, ανάλογα με τις εξελίξεις που τρέχουν στη ζώνη Clarke!

Nicolas A. - http://rexsat1.blogspot.com/