Η SES Astra επαναφέρει τις υπηρεσίες Astra 5A, μέσω Astra 2C…

Η SES Astra προχώρησε σε αλλαγή πλάνων για το δορυφόρο Astra 2C, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί μέσα στον Απρίλιο, από την τρέχουσα τροχιακή θέση 28.2Ε (στην τροχιακή θέση 31.5Ε), όπου και θα αναλάβει τις υπηρεσίες Astra 5A (οι οποίες απενεργοποιήθηκαν πρόσφατα, λόγω των γνωστών τεχνικών προβλημάτων του Sirius 2)… O Astra 2C, υπολογίζεται να παραμείνει στις 31.5Ε, για ένα περίπου χρόνο και στην συνέχεια να επιστρέψει πίσω στην τροχιακή θέση 28.2Ε (για να προσφέρει κυρίως υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας)… Μια και στα πλάνα της SES Astra (για το τελευταίο τρίμηνο του 2009), υπάρχει η επερχόμενη εκτόξευση του δορυφόρου Astra 3B (για τις 23.5Ε), ο οποίος και θα επιτρέψει σε κάποιο άλλο ενεργό δορυφόρο της SES Astra, να μετακινηθεί για να αναλάβει με την σειρά του τις υπηρεσίες Astra 5A. Έτσι η τροχιακή θέση 31.5Ε, θα γίνει ξανά εμπορικά εκμεταλλεύσιμη μέσω των 24 BSS αναμεταδοτών, που είναι και η ενεργή δυναμικότητα του δορυφόρου Astra 2C. Εν τω μεταξύ, όλες οι υπηρεσίες του Astra 2C μετακινούνται αυτό το διάστημα, στους άλλους δορυφόρους που βρίσκονται ενεργοί στην τροχιακή θέση Astra 28,2Ε…
Nicolas A.