Αγαπημένες παράκεντρες λήψεις σε Wave Frontier T90…

Αγαπημένες παράκεντρες λήψεις σε Wave Frontier T90…

Στο παρελθόν είχαμε παρουσιάσει μερικές αγαπημένες παράκεντρες λήψεις, σε offset πιάτο μικρής και μεγάλης διαμέτρου… Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια άλλη εκδοχή με παράκεντρες λήψεις σε Wave Frontier T90 (με κέντρο τον Sirius 4.8E), που συνδυάζει λήψεις από πολύ δημοφιλή συμπλέγματα δορυφόρων…


Το τόξο που επιλέξαμε με κέντρο το δορυφόρο Sirius 4.8E, εκτείνετε για λήψεις δορυφόρων μεταξύ 28 μοίρες ανατολικά και 18 μοίρες δυτικά… Το Wave Frontier λειτουργεί στους κεντρικούς δορυφόρους με απόσταση +/- 5° και +/-10° από το κέντρο, σαν να είναι ένα offset πιάτο διαμέτρου 95cm και 90cm (αντίστοιχα)… Ενώ όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο του T90, μειώνεται αντίστοιχα η απόδοση διαμέτρου λήψης: +/-15°: 80cm, +/-20°: 65cm… Έτσι σίγουρα στα άκρα (θα έχουμε κάποιες απώλειες), εκτός και αν ο δορυφόρος έχει πολύ ισχυρό beam για την χώρα μας `η την περιοχή μας… Η συγκεκριμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει πολύ καλές λήψεις από τους δορυφόρους Atlantic Bird 7.0W, Amos 4.0W + Atlantic Bird 5.0W (ταυτόχρονη λήψη, με καλύτερη εστίαση στις 4.0W), Intelsat/Thor 0.8W, Sirius 4.8E, Eutelsat W3A 7.0E και Eurobird 9.0E (όπου είναι η εφικτή η λήψη του δορυφόρου Eurobird 9Α, παρά την μικρή διάφορα 2 μοιρών με την διπλανή τροχιακή θέση 7.0Ε, παράλληλα επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα με την προσθήκη έξτρα Slim Lnb). Επίσης έχουμε πολύ καλές λήψεις, σε όλο το σύμπλεγμα των δορυφόρων Hot Bird 13.0E, Eutelsat W2 -16.0Ε και Astra 19.2E, εκτός του δορυφόρου Astra 1Η (όπου έχουμε οριακές λήψεις στις συχνότητες 11836Η & 11954Η και συμπαθητικές λήψεις στις υπόλοιπες συχνότητες του δορυφόρου 1Η…), καθώς και κανονικές λήψεις στις συχνότητες υψηλής ευκρινείας 11303Η, 11361Η του Astra 1F. Οι δορυφόροι Astra 1Η και Astra 1F (αναμένεται να αντικατασταθούν το 2011), από το πολύ δυνατό δορυφόρο Astra 1Ν (που θα μας απεγκλωβίσει από την ταλαιπωρία λήψεων σε συνθήκες δυνατής βροχής…). Ακόμη λαμβάνονται τα συμπλέγματα δορυφόρων Astra 23.5E (με κανονική λήψη του Astra 1G και της δυνατής δέσμης του Astra 1E H FSS…) και συμπαθητική λήψη του Eurobird 25.5E (όπου δεν είναι εφικτή, η λήψη των δορυφόρων Badr 4/6 -26.0Ε, κάτι που δεν ισχύει στα νότια της χώρας…). Τέλος από την αντίστροφη πλευρά του τόξου, είναι εφικτή η λήψη του δορυφόρου Atlantic Bird 12.5W (με την προσθήκη αντίστοιχου Lnb στις 12.5W)…

Μια άλλη εγκατάσταση (με κέντρο το δορυφόρο Sirius 4.8E), η οποία περιλαμβάνει και την τροχιακή θέση 12.5W…

Η τρίτη εγκατάσταση (με κέντρο το δορυφόρο Badr -26Ε), η οποία είναι και η συνηθέστερη, εκτείνετε για λήψεις δορυφόρων μεταξύ 53 μοίρες ανατολικά και 1 μοίρες δυτικά…

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει πολύ καλές λήψεις από τους δορυφόρους Turksat 42.0E, Hellas Sat 39.0E, Eurobird/Astra 28.5E (με οριακές λήψεις στην Fixed δέσμη…), Eurobird 25.5/Badr 26.0E (καλή λήψη Badr 4 και μηδενική λήψη Badr 6), Astra 19.2E (με κανονικές λήψεις σε Astra 1Η και Astra 1F…), Eutelsat W2 και Hot Bird 13.0E… Τέλος, χωρίς να μπορούμε να πάρουμε το 100% λήψεων των δορυφόρων (λόγο της μικρής διαφοράς 2 μοιρών), έχουμε ικανοποιητικές λήψεις στους δορυφόρους Eurobird 9.0E, Eutelsat W3A 7.0E και Sirius 4.8E (με πολύ δυνατό σήμα στην Ευρωπαϊκή δέσμη)…