Οι πιο πρόσφατες μετακινήσεις δορυφόρων στη ζώνη Clarke...

Μετακινήσεις δορυφόρων παρατηρούνται αυτή τη περίοδο στη ζώνη Clarke, κυρίως από τη μεριά της Eutelsat (η οποία αλλάζει συνεχώς τα πλάνα σχεδιασμού μετακίνησης και εκμετάλλευσης του δορυφορικού της στόλου)… Ανάμεσα τους, ο δορυφόρος Atlantic Bird 4 (ο όποιος έφυγε από τις 7W) και μετακινείται προς τα ανατολικά (με κύρια κατεύθυνση τις 16Ε), όπου θα προσφέρει συμπληρωματικά υπηρεσίες ως Eurobird 16 (από τις 23 Μαΐου)… Καθώς και ο πρόσφατα διαγραμμένος δορυφόρος W2Μ (από την Eutelsat), κινήθηκε δυτικά (με προσωρινή στάθμευση στις 4Ε)… Ακόμη, ο δορυφόρος W1 αναμένει να αντικατασταθεί από το νέο δορυφόρο W2A και θα μετακινηθεί στις 4E (για να προσφέρει υπηρεσίες feeds, ως Eurobird 4A)… Αφού ήδη ο νέος δορυφόρος W2A βρίσκεται στις 10E και αναμένεται να αναλάβει δράση (στις 19 Μαΐου), σε τρεις διαφορετικές μπάντες (KU, C & S)… Επίσης, ο δορυφόρος Eurobird 9 στάθμευσε στις 40Ε (πιθανότατα για να ενισχύσει τον ρωσικό δορυφόρο Express AM1)… Αλλά και o δορυφόρος Astra 2C μετακινήθηκε και θα μπει σύντομα σε πλήρη λειτουργία από τις 31.5E… Τέλος, ένας ακόμη ρώσικος δορυφόρος νέας γενιάς (Express AM44), πέρασε τις τελικές δοκιμές με επιτυχία και ετοιμάζεται να ενεργοποιηθεί στις 11W…
Nicolas A.