Παράκεντρες λήψεις σε 90αρι Offset πιάτο...

Παράκεντρες λήψεις σε 90αρι Offset πιάτο:
Κατεβαίνουμε σε διάμετρο πιάτου λήψης, έτσι είναι φυσιολογικό να διευκολύνονται οι παράκεντρες λήψεις δορυφόρων με μεγάλο άνοιγμα τόξου λήψης στη ζώνη Clarke (όπως στην εικόνα 13) και το 90εκ. Offset πιάτο, όπου έχουμε άνοιγμα τόξου 17.5 μοίρες, μεταξύ των τροχιακών θέσεων Atlantic Bird 12.5W (κεντρική εστίαση) και Hispasat 30W (παράκεντρα δεξιά)!


Σε μια παλαιότερη εγκατάσταση παράκεντρων λήψεων σε 90εκ. Offset πιάτο (εικ.13b), είχαμε το συνδυασμό παράκεντρων λήψεων μεταξύ των δορυφόρων HellasSat 39E, Astra 28.2E/Eurobird 28.5E, Astra 19.2E και HotBird 13E (σε μια εποχή που ακόμη δεν είχαν καταφθάσει οι δυνατοί δορυφόροι Astra 1KR, 1L & 1M στις 19.2E και Hot Bird 8 & 9 στις 13Ε)… Η εγκατάσταση ήταν χωρίς δορυφόρο κεντρικής λήψης, αλλά με κεντρική εστίαση (περίπου στις 23.5Ε), με κύριο σκοπό την ισόποση εκμετάλλευση παράκεντρης λήψης αρχικώς μεταξύ των πιο κεντρικών δορυφόρων Astra 28.2E/Eurobird 28.5E (εξαιτίας fixed δέσμης) και Astra 19.2E (εξαιτίας 1E, 1F, 1H & 1G)και μετέπειτα των αντιστοιχών παράκεντρων λήψεων των ακραίων δορυφόρων της εγκατάστασης μας HellasSat 39E και HotBird 13E

Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει στις δυο πιο δημοφιλείς τροχιακές θέσεις, μια και τα κεντρικά beam των δορυφόρων έχουν γίνει πιο φιλικά για την χώρα μας με την έλευση των δορυφόρων Astra 1KR, 1L & 1M στις 19.2E και Hot Bird 8 & 9 στις 13Ε… Ενώ και η ελληνική πραγματικότητα στην συνδρομητική τηλεόραση αναμένεται να αλλάξει, με την έλευση της νέας συνδρομητικής δορυφορικής πλατφόρμας του ΟΤΕ (μέσω του HellasSat 39E). Έτσι από το Φθινόπωρο του 2009 στην ελληνική αγορά θα υπάρχουν δυο ανταγωνιστικές πλατφόρμες η nova (μέσω του HotBird 13E) και πλατφόρμα του ΟΤΕ (μέσω του HellasSat 39E). Με τα νέα δεδομένα εάν επιλέγαμε να πειράξουμε την προηγούμενη εγκατάσταση (90εκ. Offset πιάτου) για να καλύψουμε αρχικώς την ταυτόχρονη λήψη μεταξύ των Ελληνικών πλατφορμών nova (μέσω του HotBird 13E) και ΟΤΕ (μέσω του HellasSat 39E). Θα επιλέγαμε ως κεντρική εστίαση μια ενδιάμεση τροχιακή θέση ανάμεσα στις δυο τροχιακές θέσεις των Astra 28.2E/Eurobird 28.5E (εάν επιθυμούσαμε να λαμβάνουμε τα αγγλόφωνα κανάλια ελεύθερης λήψης της fixed δέσμης του Eurobird 28.5E…) και Badr 26E/Eurobird 25.5E (εάν επιθυμούσαμε να λαμβάνουμε τα αγγλόφωνα κανάλια ελεύθερης λήψης του Badr 26E …). Πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη και δυνατότερη εφικτή λήψη των ευρωπαϊκών δεσμών εκπομπής των τροχιακών θέσεων HotBird 13E (nova) και HellasSat 39E (ΟΤΕ), ώστε να έχουμε τις δυνατότερες λήψεις για τις δυο Ελληνικές δορυφορικές πλατφόρμες…

Nicolas A. - http://rexsat1.blogspot.com/