«Τα κανάλια της ΕΡΤ Α.Ε. στη συνδρομητική πλατφόρμα του ΟΤΕ»…

Με νέα ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ εγκρίνει, καταρχάς, την παροχή άδειας μετάδοσης των καναλιών της ΕΡΤ Α.Ε., από τη συνδρομητική πλατφόρμα υπηρεσιών IP του ΟΤΕ, καθώς και την επερχόμενη δορυφορική του πλατφόρμα, με αντίστοιχους όρους, με αυτούς που υπάρχουν στη σύμβαση μεταξύ ΕΡΤ Α.Ε. και NOVA και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Ταγματάρχη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εδώ γενάτε και ένα ερώτημα, εάν η επίσημη διανομή των επίγειων ψηφιακών καναλιών «Σινεσπορ+ και Πρισμα+», μέσω της IPTV πλατφόρμα του «Conn-x TV» (αλλά και την επερχόμενη δορυφορική πλατφόρμα του ΟΤΕ), θα ανοίξει το δρόμο και στον ανταγωνισμό;

Σε μια αντίστοιχη δορυφορική διανομή των καναλιών από την NOVA, που θα προσδώσει λόγο της καθυστερημένης ψηφιακής μετάβασης στην Ελληνική επικράτεια, μεγαλύτερη πρόσβαση στα επίγεια ψηφιακά κανάλια «Σινεσπορ+ και Πρίσμα+»…
Nicolas A.