Ο Astra 2C για back-up υπηρεσίες στις 19.2Ε και το προσωρινό spot beam Astra 1N…

Ο δορυφόρος Astra 2C επέστρεψε στη πιο δημοφιλής τροχιακή θέση «Astra 19.2Ε» και πλέον είναι σε θέση να παρέχει DTH υπηρεσίες, με ασφάλεια για τη σταδιακή αντικατάσταση όλων των υπηρεσιών του δορυφόρου Astra 1H (μέχρι και τη προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του δορυφόρου 1Η «2013-14»). Αρχικώς ο δορυφόρος Astra 2C, έχει μπει στη διαδικασία αντικατάστασης υπηρεσιών με αναλογικές εκπομπές καναλιών, κυρίως από το δορυφόρο Astra 1L.
Η 1η υπηρεσία που ανέλαβε, ήταν η αναλογική έκδοση του Γαλλογερμανικού πολιτιστικού καναλιού «ARTE Deutsch - 10994 H – PAL». Βασικός σκοπός αυτής της κίνησης είναι να δημιουργηθούν back-up υπηρεσίες, για τις υπηρεσίες Astra 1H που εξυπηρετούνται από τις συχνότητες στη μπάντα G «12.50-12.75 GHz», για τις οποίες απαιτείται η συνδρομή του δορυφόρου Astra 1L… Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο δορυφόρος Astra 1Η εξυπηρετεί 30 ενεργούς αναμεταδότες, ενώ οι εργοστασιακές του προδιαγραφές προέβλεπαν να εξυπηρετεί 28 αναμεταδότες (μετά τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του), κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται επείγοντος ξεκούραση για να διατηρήσει τις δυνάμεις του μέσα στη προσδόκιμη διάρκειας ζωής (των 15 χρόνων)…
Ο ερχομός του δορυφόρου Astra 2C στη τροχιακή θέση 19.2Ε, οφείλεται κυρίως στη προσωρινή εγκατάσταση του νεότερου δορυφόρου Astra 1Ν στις 28.2Ε (αναμένεται να εκτοξευτεί στις αρχές Ιουλίου 2011), μέχρι και την εκτόξευση και εγκατάσταση των δορυφόρων Astra 2F και 2E στις 28.2Ε (2012-13)…
Nicolas A.

Το προσωρινό ιχνοδιάγραμμα του δορυφόρου Astra 1N στις 28.2Ε…


Αν και ο πρωταρχικός σκοπός του δορυφόρου Astra 1N είναι να εξυπηρετήσει τις υφιστάμενες, αλλά και τις μελλοντικές υπηρεσίες στο σύμπλεγμα δορυφόρων Astra 19.2Ε (με διάρκεια ζωής τα 15 χρόνια και χωρητικότητα αναμεταδοτών “62 Ku tps”). Εν τούτοις, ο δορυφόρος Astra 1N μετά την επερχόμενη εκτόξευση του Ιουλίου, θα περάσει πρώτα από την τροχιακή θέση 28.2Ε, όπου θα προσφέρει υπηρεσίες μέσα από το ειδικό spot beam για τις αγορές της Βρετάνιας και της Ιρλανδίας, όπως δημοσιεύτηκε προσωρινά από το blog της SES-Astra.

Nicolas A.