Πρεμιέρα OTE TV μέσω δορυφόρου και conn-x...

Πρεμιέρα της "OTE TV μέσω δορυφόρου" και "OTE TV μέσω conn-x", επήλθε στην Ελληνική αγορά... Η νέα υπηρεσία "OTE TV μέσω δορυφόρου", είναι επίσημα διαθέσιμη από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, με δυο βασικές υπηρεσίες οικονομικών πακέτων συνδρομών: «OTE TV - Family Pack» (με 40 υπηρεσίες τυπικής και υψηλής ευκρίνειας), χωρίς επιπλέον χρεώσεις...
Και το «OTE TV - Full Pack», με τις επιπρόσθετες υπηρεσίες: «OTE Sport HD, ΟΤΕ΅Sport 1-3, Blue Hustler και τις τηλεοπτικές υπηρεσίες Family Pack»...


Όπως γράψαμε και σε προηγούμενες αναρτήσεις μας, έχει επέλθει εναρμόνιση των υπηρεσιών τηλεόρασης μεταξύ της δορυφορικής πλατφόρμας OTE TV και της IPTV πλατφόρμας, η οποία έχει ήδη μετονομαστεί σε «OTE TV μέσω conn-x»…
Η κύρια διαφοροποίηση των δυο πλατφορμών έγκειται στις υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες θα μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω δορυφόρου, ενώ στην IPTV πλατφόρμα «OTE TV μέσω conn-x», μόνο ως τηλεοπτικές υπηρεσίες τυπικής ευκρίνειας.
Παράλληλα η IPTV πλατφόρμα «OTE TV μέσω conn-x», θα έχει τις επιπρόσθετες VoD υπηρεσίες με έξτρα χρέωση «ΟΤΕ Club on demand» (πρώην Film Club) και «ΟΤΕ Cinema on demand» (πρώην Film Express), ενώ και στις δυο πλατφόρμες θα είναι διαθέσιμη (με επιπρόσθετη συνδρομή), η υπηρεσία ενηλίκων «Adult Pack» (Dorcel TV + Hustler TV)…

Για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές ΟΤΕ (με υπηρεσίες τηλεφωνίας OTE `η conn-x), oι διαθέσιμες υπηρεσίες οικονομικών πακέτων συνδρομών, με τιμή 12μηνης προσφοράς και παραμονής στις υπηρεσίες "OTE TV μέσω δορυφόρου και OTE TV μέσω conn-x", διαμορφώνονται ως εξής:
- Family Pack: €14.90/το μήνα
- Full Pack: €19.90/το μήνα
- Adult Pack: €6/το μήνα (χωρίς προσφορά)

Για νέους συνδρομητές ΟΤΕ (χωρίς υπηρεσίες τηλεφωνίας OTE), oι διαθέσιμες υπηρεσίες οικονομικών πακέτων συνδρομών, με τιμή 12μηνης προσφοράς και παραμονής στις υπηρεσίες "OTE TV μέσω δορυφόρου", διαμορφώνονται ως εξής:
- Family Pack: €18.63/το μήνα
- Full Pack: €24.88/το μήνα
- Adult Pack: €6/το μήνα (χωρίς προσφορά)