"Ποιος θα μπορούσε να είναι ο εναλλακτικός -SES- σχεδιασμός αντικατάστασης Astra 1H στις 19.2E"...

Ο τωρινός σχεδιασμός της SES για την αντικατάσταση του δορυφόρου Astra 1H στη τροχαϊκή θέση 19.2E, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, έναντι ενός άλλου εναλλακτικού σχεδιασμού, που δεν θα λειτουργούσε εις βάρος των σημαντικών ελεύθερων Γερμανικών καναλιών τυπικής ευκρίνειας (FTA) και δεν θα άφηνε χιλιάδες νοικοκυριά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (με δέκτες DVB-S), εκτός λήψης σε μικρά offset κάτοπτρα "80εκ.-1.05μ"!


Εναλλακτικά θα μπορούσαν να μεταφέρουν τις υπηρεσίες FTA καναλιών που επλήγησαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (από τη μη Πανευρωπαϊκή κάλυψη της δέσμης εκπομπής του δορυφόρου Astra 2C), σε νέες Simulcast συχνότητες εκπομπής με Πανευρωπαϊκή κάλυψη εκπομπής, μέσω των ελεύθερων διαθέσιμων συχνοτήτων εκπομπής των δορυφόρων "Astra 1KR/1L/1M"...
Από την μια οι 29 αναμεταδότες που σταμάτησαν τις αναλογικές εκπομπές τους με το πρόσφατο Switch-Off (στις 30/4/12), προσδίδουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην αντικατάσταση του δορυφόρου Astra 1H (στις 19.2E), "αφού μέχρι στιγμής 24 αναμεταδότες παραμένουν εκτός λειτουργίας (μια και μόλις 5 αναμεταδότες χρησιμοποιήθηκαν για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες καναλιών...)"... Από την άλλη οι προδιαγραφές του παλαίμαχου δορυφόρου Astra 2C, "εν δυνάμει μέχρι και 28 KU αναμεταδότες ενεργοποίησης στις μπάντες D {10.70-10.95}, C {10.95-11.20}, E {11.70-12.10} και μέρος από την F {12.100-12.200}", αφήνει περιθώρια να ακολουθηθεί ένας διαφορετικός εναλλακτικός σχεδιασμός αντικατάστασης του δορυφόρου Astra 1H (εάν ήταν στις προθέσεις της SES για τις 19.2E), με μια διαδοχική συμμετοχή όλου του συμπλέγματος δορυφόρων "Astra 1KR/1L/1M/2C"... Έτσι θα μπορούσε να αποφευχθεί το πέρασμα σημαντικών ελεύθερων γερμανικών καναλιών τυπικής ευκρίνειας στο δορυφόρο Astra 2C, όπως τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης ARD/ZDF `η ιδιωτικών καναλιών τύπου (Deluxe Music...)...

 "Ποιος θα μπορούσε να είναι ο εναλλακτικός SES σχεδιασμός αντικατάστασης Astra 1H στις 19.2E"... 

1) Αρχικώς ο δορυφόρος "Astra 2C" θα μπορούσε να αναλάβει εν δυνάμει έξι ενεργούς αναμεταδότες του δορυφόρου "Astra 1KR", στην μπάντα D (της Ισπανικής συνδρομητικής πλατφόρμας Canal +: 10758V, 10788V, 10818V, 10847V, 10876V, 10936V)...

 2) Στη συνέχεια ο δορυφόρος "Astra 1KR" θα μπορούσε να αναλάβει εν δυνάμει  έξι ενεργούς αναμεταδότες του δορυφόρου "Astra 1L", στις μπάντες C (11023Η/SES), Α (11303Η/ORF Digital, 11377 V/BeIn Sport) και Β (11568V/CanalSat, 11582Η/ARD Digital HD, 11597V/SES Platform Services)...

 3) Και ο δορυφόρος "Astra 1L" στη συνέχεια θα μπορούσε να συμμετάσχει με μεγαλύτερη ευχέρεια στην αντικατάσταση των ενεργών αναμεταδοτών του δορυφόρου "Astra 1Η", με FTA υπηρεσίες καναλιών στις μπάντες E (11836Η/ARD Digital, 11954Η/ZDF Vision) και F (12110Η/ARD Digital, 12148Η/ SES Platform Services), αποφεύγοντας έτσι να βγάλει χιλιάδες μικρά offset κάτοπτρα λήψης "80εκ.-1.05μ", εκτός λήψης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (αφού τα FTA κανάλια θα εξέπεμπαν στη Πανευρωπαϊκή δέσμη εκπομπής Astra 1L/1KR/1Μ)...
Nicolas Α.


Υ.Γ. Πότε δεν είναι αργά για να διορθωθεί o λάθος σχεδιασμός της SES για τη μη Πανευρωπαϊκή κάλυψη στις 19.2Ε, των SD καναλιών της ARD Digital/ZDF Vision και μερικών ιδιωτικών καναλιών τύπου (Deluxe Music)...