Δορυφορικά Flash Extra: BBC Radios - Τέλος από την Ευρωπαϊκή δέσμη Astra 2Β…

Τα ραδιοφωνικά κανάλια του BBC εγκατέλειψαν από τις 31/10/2012, την Ευρωπαϊκή δέσμη του δορυφόρου Astra 2Β και πέρασαν στη δύσκολη δέσμη του δορυφόρου Astra 1Ν (UK Beam) και τη τροχιακή θέση 28.2Ε…
Πλέον η πρόσβαση στα ραδιοφωνικά κανάλια του BBC "BBC Radio 1/2/3, BBC 6 Music,…", είναι πλέον εφικτή για τη χώρα μας, μόνο μέσω του "διαδικτύου"…