ΟΤΕ TV: Με 378.000 χιλιάδες συνδρομητές τηλεόρασης έφυγε το Β` τρίμηνο του 2015...

Το Β’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σταθερή αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 378.000, με την προσέλκυση 11.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του 2015...

....
Τα αντίστοιχα Οικονομικά Αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Β` Τρίμηνο του 2015, δείχνουν τη συνεχή αύξηση της συνδρομητικής βάσης του ΟΤΕ ΤV στην Ελληνική αγορά (+27,6%), με 377.548 συνδρομητές τηλεόρασης για το Β` τρίμηνο του 2015 (έναντι 295.845 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Β` τρίμηνο του 2014) και της θυγατρικής πλατφόρμας Telekom TV στη Ρουμανική αγορά (+2,7%), με 1.420.828 συνδρομητές τηλεόρασης για το Β` τρίμηνο του 2015 (έναντι 1.384.100 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Β` τρίμηνο του 2014)...ΟΤΕ ΤV 
Q2 2015
Q2 2014
Δ
Συνδρομητές PayTV Ελλάδα
377.548
295.845
+27,6%


TELEKOM TV 
Q2 2015
Q2 2014
Δ
Συνδρομητές PayTV Ρουμανία 
1.420.828
1.384.100
+2,7%

...