Περί ανανέωσης και αντικατάστασης περιεχομένου θεματικών καναλιών στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών OTE TV...

Η έλευση του Viasat History, αλλά και η επερχόμενη πρεμιέρα του ΟΤΕ History έρχονται για να καλύψουν με διαφορετική οπτική το κενό περιεχομένου ιστορικών ντοκιμαντέρ στη πλατφόρμα του OTE TV... Σε αυτή τη φάση κρίνεται πολύ επιτυχημένη η επιλογή πολιτικής του OTE TV, να ανανεώνει το περιεχόμενο υπηρεσιών των θεματικών πακέτων με την προσθήκη νέων αξιόλογων θεματικών καναλιών και την παράλληλη αντικατάσταση άλλων θεματικών καναλιών που έκλεισαν το κύκλο τους...
Nicolas A.
Καλή Χρονιά
Η έλευση του Viasat History (αναμένουμε και την ενεργοποίηση των ελληνικών υποτίτλων), αλλά και η επερχόμενη πρεμιέρα του ΟΤΕ History έρχονται για να καλύψουν με διαφορετική οπτική το κενό περιεχομένου ιστορικών ντοκιμαντέρ στη πλατφόρμα του OTE TV... Σε αυτή τη φάση επιλέχτηκε να ενταχθεί η 24ωρη SD έκδοση του Viasat History και όχι 12ωρη HD έκδοση η οποία πάντοτε συνδυάζεται ως "time-sharing" υπηρεσία, με την επιπρόσθετη 12ωρη HD έκδοση του θεματικού καναλιού "Viasat Nature"... Η διακοπή της υπηρεσίας History HD συνδυάστηκε "με τη λήξη της συμφωνίας με τον OTE TV"... Εξάλλου πόσες "υπηρεσίες History" μπορεί να αντέξει μια πλατφόρμα, όταν από την μια το συγκεκριμένο κανάλι ανταποκρινόταν σε περιεχόμενο που ταίριαζε περισσότερο στη κατηγορία θεματικών καναλιών "Lifestyle" και από την άλλη η πλατφόρμα όφειλε να κρατήσει χαμηλό το κόστος της συνδρομής για όλους τους συνδρομητές της... Στη λογική αυτή, κρίνεται πολύ επιτυχημένη η επιλογή πολιτικής του OTE TV, να ανανεώνει το περιεχόμενο υπηρεσιών των θεματικών πακέτων με την προσθήκη νέων αξιόλογων θεματικών καναλιών και την παράλληλη αντικατάσταση άλλων θεματικών καναλιών που έκλεισαν το κύκλο τους... Όπως έγινε στο παρελθόν μεταξύ των υπηρεσιών "Investigation Discovery (ID) και ID Xtra (HD)" και πρόσφατα μεταξύ των υπηρεσιών "EDGEsport (HD) και Extreme Sports (SD)" και μεταξύ των υπηρεσιών "Viasat History (SD) και History (HD)"... Ενώ και στο μουσικό χαρτοφυλάκιο του OTE TV επέρχονται αλλαγές στα μέσα Ιανουαρίου με τη διακοπή της λειτουργίας του επίγειου "MTV Greece"...