Χ. Καψάλης: "Εν δυνάμει αύξηση χωρητικότητας και ενοποίηση γειτονικών περιφερειακών ζωνών με το DVB-T2"…

Σε πρόσφατη παρουσίαση από τον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Χ. Καψάλη με θέμα "Τρέχοντα τεχνικά θέματα ψηφιακής τηλεόρασης" (στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών - ΕΠΕΚ), παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην εκ νέου διαμόρφωση του ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων για την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2... Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επισήμανση ότι όταν θα γίνει η αδειοδότηση από το ΕΣΡ και όταν αποδοθεί το 2ο ψηφιακό μέρισμα θα υπάρχει μια ώριμη τεχνολογία που θα λύνει τα προβλήματα από το περιορισμό του ψηφιακού φάσματος και θα δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εκπέμπουν, όσοι έχουν ήδη πρότερα αδειοδοτηθεί και στην επομένη φάση ψηφιακής τηλεόρασης… Στη προκειμένη με το νέο πρότυπο εκπομπής DVB-T2 που θα εφαρμοστεί με την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2, μπορεί να διπλασιαστεί η απόσταση των SFNs, όποτε με τον εκ νέου σχεδιασμό των SFNs θα δοθεί η δυνατότητα, αλλά και η ευκαιρία να ενωθούν δυο γειτονικές περιφερειακές ζώνες προκειμένου να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του ψηφιακού φάσματος…
Nicolas A.
...

"Τρέχοντα τεχνικά θέματα ψηφιακής τηλεόρασης", παρουσίαση από τον καθηγητή του ΕΜΠ, Χ. Καψάλη στην ΕΠΕΚ… 
Ανάμεσα στα άλλα τονίστηκαν θέματα αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην εκ νέου διαμόρφωση του ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων (για την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2), κατά τη παρουσίαση από τον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Χ. Καψάλη:
- Η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 35 Μονόσυχνικα δίκτυα…
- Το επερχόμενο ψηφιακό μέρισμα 2 θα αποδοθεί μεταξύ 2018-2020.
- Η τηλεόραση μετά την απόδοση του 2ου ψηφιακού μερίσματος θα εκπέμπει μεταξύ του φάσματος συχνοτήτων UHF (δίαυλοι συχνοτήτων 21 - 49), …- Θα χρειαστεί εκ νέου διεθνής συντονισμός με τις όμορες χώρες για να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα έλλειψης δίαυλων συχνοτήτων σε μερικές περιφερειακές ζώνες στο φάσμα συχνοτήτων UHF (δίαυλοι συχνοτήτων 21 - 49), μια και οι γειτονικές χώρες είχαν ήδη προβλέψει να διεκδικήσουν περισσότερους διαύλους συχνοτήτων σε αυτό το φάσμα συχνοτήτων.
- Θα χρειαστεί εσωτερική ανακατανομή συχνοτήτων σε μερικές περιφερειακές ζώνες.
- 5 έως 6 δίαυλοι συχνοτήτων θα είναι το φάσμα ανά περιφερειακή ζώνη.
- Θα απαιτηθεί διόρθωση των 35 SFNs σε 13 περιφερειακές ζώνες και κατά τόπους αναντιστοιχία μεταξύ των ΠΖ και της Διοικητικής Διαίρεσης της χώρας.
- Γίνεται διερεύνηση των διαθέσιμων τεχνικών δυνατοτήτων προσαρμογής των περιοχών εξυπηρέτησης στις περιφέρειες.
- Αντιμετωπίζονται δυσκολίες για την ενιαία αντιμετώπιση σήματος στη περιφέρεια Ιονίων νήσων (ως ενιαία), όπως η γεωγραφική θέση της Κέρκυρας (πολύ ψηλά), εν αντιθέσει με τη Ζάκυνθο (χαμηλά απέναντι από τη Πελοπόννησο)…
- Η Χαλκιδική πρέπει να ενοποιηθεί με τη Κεντρική Μακεδονία, ενώ για τις Σέρρες υπάρχουν δυσκολίες για να εξυπηρετείται ενιαία με τη Κ. Μακεδονία…
- Πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις με τους περιφερειακούς σταθμούς και καλές προθέσεις για να επιλυθούν ορισμένα θέματα κάλυψης σε διάφορες ΠΖ της χώρας…
- Tέλος όταν θα γίνει η αδειοδότηση από το ΕΣΡ και όταν αποδοθεί το 2ο ψηφιακό μέρισμα θα υπάρχει μια ώριμη τεχνολογία που θα λύνει τα προβλήματα από το περιορισμό του ψηφιακού φάσματος και θα δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εκπέμπουν, όσοι έχουν ήδη πρότερα αδειοδοτηθεί και στην επομένη φάση ψηφιακής τηλεόρασης…
- Στη προκειμένη με το νέο πρότυπο εκπομπής DVB-T2 που θα εφαρμοστεί με την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2, μπορεί να διπλασιαστεί η απόσταση των SFNs, όποτε με ένα εκ νέου σχεδιασμό των SFNs θα δοθεί η δυνατότητα, αλλά και η ευκαιρία να ενωθούν δυο γειτονικές περιφερειακές ζώνες προκειμένου να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του ψηφιακού φάσματος…
epek.net