Δορυφορική HD + πρόσβαση για πρώτη φορά σε Smart TV μέσω του HD + TV key USB Stick…

Για πρώτη φορά υλοποιείται ένα project από τη γερμανική πλατφόρμα μέσω δορυφόρου "HD +" (Astra 19.2E), που δίνει εξάμηνη δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μέσω ενός ειδικού "HD + TV key USB Stick"! Το οποίο εγκαθίσταται πολύ εύκολα σε πρώτη φάση σε συγκεκριμένα μοντέλα Smart TV με ενσωματωμένο δορυφορικό δέκτη (UHD / SUHD) και απελευθερώνει την συνδρομητική πρόσβαση υπό προϋποθέσεις μέσω ειδικών μόντουλ `η εξωτερικών δεκτών…
Nicolas A.

Για πρώτη φορά υλοποιείται ένα project από τη γερμανική πλατφόρμα μέσω δορυφόρου "HD +" (Astra 19.2E), που δίνει εξάμηνη δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μέσω ενός ειδικού "HD + TV key USB Stick"! Το οποίο εγκαθίσταται πολύ εύκολα σε πρώτη φάση σε συγκεκριμένα μοντέλα Smart TV με ενσωματωμένο δορυφορικό δέκτη (UHD / SUHD της Samsung) και απελευθερώνει την συνδρομητική πρόσβαση υπό προϋποθέσεις μέσω ειδικών μόντουλ `η εξωτερικών δεκτών, ενώ επιπρόσθετα εμπεριέχει και τη δυνατότητα επέκτασης συνδρομής μετά το πέρας της δωρεάν περιόδου. Η "HD +", εξυπηρετεί τις High Definition εκδόσεις των γερμανικών ιδιωτικών καναλιών, με μια χαμηλού κόστους ετήσια συνδρομή για την Γερμανική αγορά… Παράλληλα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί χρονικά η διακοπή των FTA SD εκδόσεων των γερμανικών ιδιωτικών καναλιών, κάτι που προφανώς θα συμβεί σε μια χρονική περίοδο μετά το 2020, όταν το UHD θα έχει φτάσει σε ένα μέγιστο επίπεδο υλοποίησης από την ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση μέσω των συνδρομητικών υπηρεσιών της πλατφόρμας "HD +". Και θα είναι μια δύσκολη μετάβαση αν κρίνουμε με πόση καθυστέρηση χρονικά έκλεισαν τα αντίστοιχα αναλογικά κανάλια, αφού στην ελεύθερη τηλεόραση μέσω δορυφόρου θα παραμείνουν μόνο οι εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες της δημόσιας Γερμανικής τηλεόρασης ARD/ZDF