ΕΡΤ: 1ος ψηφιακός πολυπλέκτης και τεκμηρίωση προϋπολογισμού διαγωνισμού πομπών ψηφιακής τηλεόρασης...

Η σημασία του 2ου ψηφιακού πολυπλέκτη της ΕΡΤ για την simulcast εκπομπή των υπηρεσιών της σε Ηigh definition... 
Η ΕΡΤ προχώρησε με πρόσφατη συνεδρίαση σε τεκμηρίωση προϋπολογισμού του διαγωνισμού πομπών ψηφιακής τηλεόρασης (135 πομποί), που θα καλύπτουν τον 1ο ψηφιακό πολυπλέκτη της ΕΡΤ, με απώτερο σκοπό να απεγκλωβίσουν 87 σημεία εκπομπής που εκπέμπουν σήμερα μέσα από το δίκτυο της Digea (Ψηφιακός πάροχος ΑΕ). Ενώ οι υπόλοιποι 48 πομποί θα χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικοί. Έτσι φαίνεται ότι η τροπολογία Νίκου Παππά για την παράλληλη υποχρεωτική εκπομπή υψηλής και τυπικής ευκρίνειας για όλες τις κατηγορίες αδειοδοτημένων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, "δεν ισχύει για την ΕΡΤ"… Αφού για την simulcast εκπομπή των υπηρεσιών της σε Ηigh definition "ΕΡΤ1 ΗD,  ΕΡΤ2 ΗD, ΕΡΤ3 ΗD και ΒΟΥΛΗ ΗD", θα ήταν απαραίτητη η κάλυψη με πομπούς και του 2ου ψηφιακού πολυπλέκτη της ΕΡΤ… 
...
Καθώς ο 2ος ψηφιακός πολυπλέκτης της ΕΡΤ παραμένει με παρουσία αυτή τη στιγμή μόνο σε μεγάλα κέντρα εκπομπής στις περιφερειακές ζώνες των ευρύτερων περιοχών "Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας (Πήλιο), Πελοποννήσου, Θράκης (Πλάκα Αλεξανδρούπολης) και τη Δυτική Ελλάδα (Δυτ. Στερεά Ελλάδα, Νησιά Ιονίου, Ήπειρος "Αίνος, Ακαρνανικά, Λιγκιάδες")… Ενώ δεν υπάρχει καμία κάλυψη στις περιφερειακές ζώνες των ευρύτερων περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και τη Νησιωτική χώρα σε "Κρήτη, Κυκλάδες, Νοτιοανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο"…


-------------------------------------
12-07-17 Θέμα 9ο : Τεκμηρίωση προϋπολογισμού διαγωνισμού πομπών ψηφιακής τηλεόρασης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ΑΔΣ 1751/26.6.2017 (Πρακτικό 133, Θ. 14ο: Προμήθεια εξοπλισμού εκπομπής για την ανάπτυξη και λειτουργία του μέρους του δικτύου της ΕΡΤ που καλύπτεται προς το παρόν από την Digea – Ψηφιακός πάροχος ΑΕ), λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας, με αρ. πρωτ. : 1495/11.7.2017, σχετικά με την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού για την προμήθεια 135 πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, εγκρίνει την εισήγηση και αποφασίζει την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της προκήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν τριάντα πέντε (135) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με προϋπολογιστική δαπάνη 1.533.500,00 € πλέον ΦΠΑ.
-------------------------------------

26-06-17: Θέμα 14ο: Προμήθεια εξοπλισμού εκπομπής για την ανάπτυξη και λειτουργία του μέρους του δικτύου της ΕΡΤ που καλύπτεται προς το παρόν από την Digea – Ψηφιακός πάροχος ΑΕ.  


Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας με αρ. πρωτ. : 1032/16.05.2017, σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού εκπομπής για την ανάπτυξη και λειτουργία μέρους του δικτύου της ΕΡΤ, αποφασίζει και εγκρίνει καταρχήν την προμήθεια εξοπλισμού εκπομπής (πομπών) για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου της πρώτης πολυπλεξίας της ΕΡΤ που καλύπτεται σήμερα από την Digea σε 87 σημεία εκπομπής. Ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων πομπών είναι 135, εκ των οποίων οι 87 θα αντικαταστήσουν τους πομπούς της Digea ενώ οι υπόλοιποι 48 θα χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικοί. Η κατανομή σε ισχύς είναι η ακόλουθη: 83 πομποί των 10 W, 36 πομποί των 100 W και 16 πομποί των 600 W. Ως προς τον προϋπολογισμό της προμήθειας του εξοπλισμού των 135 πομπών για την ανάπτυξη πλήρους δικτύου της πρώτης πολυπλεξίας της ΕΡΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας να προβεί σε εμπεριστατωμένη μελέτη, την οποία θα υποβάλει προς έγκριση σε επόμενη συνεδρίασή του.