Διαδικασία αντιμετάθεσης και προσθήκης FTA υπηρεσιών στους Υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV...

Διαδικασία προσθήκης FTA υπηρεσιών στους Υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV...
Η πρόσφατη αναβάθμιση έφερε ακόμη περισσότερες ψηφιακές ευκολίες για τις FTA υπηρεσίες στους Υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV... Ανάμεσα τους και η νέα δυνατότητα αλλαγής θέσης προβολής των ελεύθερων δορυφορικών καναλιών με τη μέθοδο αντιμετάθεσης υπηρεσιών, αλλά και άλλες ψηφιακές ευκολίες κατά τη διαδικασία προσθήκης FTA υπηρεσιών με αυτόματη `η χειροκίνητη αναζήτηση μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E", καθώς πλέον οι υβριδικοί δέκτες αποθηκεύουν απεριόριστο αριθμό FTA υπηρεσιών...
Nicolas A.

...


Νέες ψηφιακές ευκολίες με αντιμετάθεση FTA υπηρεσιών στους Υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV...
Η πρόσφατη αναβάθμιση έφερε ακόμη περισσότερες ψηφιακές ευκολίες για τις FTA υπηρεσίες στους Υβριδικούς δέκτες της COSMOTE TV. Ανάμεσα τους η νέα δυνατότητα αλλαγής θέσης προβολής των ελεύθερων δορυφορικών καναλιών (FTA), στη γενική λίστα καναλιών "EPG 801 -..." (όπου αποθηκεύεται απεριόριστος αριθμός FTA υπηρεσιών), με τη προσθήκη της νέας λειτουργίας αντιμετάθεσης υπηρεσιών. Με τη διαδικασία .επιλογής από το μενού "Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις Σήματος / Ελεύθερα Δορυφορικά / Επιλογή δορυφόρου Eutelsat 9B / Προβολή Καναλιών " και πατώντας το Πράσινο πλήκτρο μπαίνουμε στο μενού αντιμετάθεσης FTA υπηρεσιών.
Η δυνατότητα αντιμετάθεσης υπηρεσιών ισχύει και για τα επίγεια ψηφιακά κανάλια, τα οποία εμφανίζονται στις θέσεις "EPG 01 - 69 (τηλεοπτικά κανάλια) και EPG 70 - 99 (ραδιοφωνικά κανάλια)" , μέσω της διασύνδεσης του ειδικού USB DVB-T Adapter της AverMedia "AVerTV Volar HD 2 - TD110"....

Διαδικασία αυτόματης προσθήκης FTA υπηρεσιών στους Υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV...
Επίσης η αυτόματη διαδικασία αναζήτησης και προσθήκης FTA υπηρεσιών μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E" είναι πλέον ακόμη πιο λειτουργική, αφού πλέον η ενημερωτική μπάρα δείχνει τη πραγματική ροή ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναζήτησης FTA υπηρεσιών (%). Με τη διαδικασία επιλογής από το μενού "Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις Σήματος / Ελεύθερα Δορυφορικά / Επιλογή δορυφόρου Eutelsat 9B / Αναζήτηση (ΟΚ)", προχωράμε στη αυτόματη αναζήτηση FTA υπηρεσιών μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E"... Στη συνέχεια ο χρήστης με τη διαδικασία των πλήκτρων "Κίτρινο" (αποεπιλεγεί όλες τις νέες FTA υπηρεσίες), "ΟΚ" (προεπιλεγεί τις νέες επιθυμητές FTA υπηρεσίες) και "Μπλε Πλήκτρο" (ολοκληρώνει τη διαδικασία Αποθήκευσης Αλλαγών )".
Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται η αυτόματη αναζήτηση και προσθήκη νέων FTA υπηρεσιών και για τους άλλους δορυφόρους τύπου "Hot Bird 13E / Astra 19.2E / Astra 28.2E `η Badr 26E (θέση Other Satellite)...", εφόσον ο συνδρομητής COSMOTE TV διαθέτει το κατάλληλο κεραιοσύστημα κατόπτρου για τη λήψη των αντίστοιχων τροχιακών θέσεων στη ζώνη Clarke...

Διαδικασία χειροκίνητης προσθήκης FTA υπηρεσιών στους Υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV...
Τέλος οι συνδρομητές COSMOTE TV μπορούν να προσθέσουν FTA υπηρεσίες μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E" και με τη διαδικασία χειροκίνητης προσθήκης ψηφιακών δεδομένων μέσα από το αντίστοιχο διαδοχικό μενού του υβριδικού δέκτη. Ξεκινώντας από το πλήκτρο "MenuΡυθμίσεις / Ρυθμίσεις Σήματος / Ελεύθερα Δορυφορικά / Επιλογή δορυφόρου Eutelsat 9B (ΟΚ) / Επιλογή Αναμεταδότη (π.χ. "11881V"  `η χειροκίνητη προσθήκη ψηφιακών δεδομένων από τη θέση Others) και μετάβαση ΟΚ στη θέση Αναζήτηση / Αναμονή για την ολοκλήρωση της Σάρωσης (σχετική μπάρα δείχνει τη πραγματική ροή ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναζήτησης FTA υπηρεσιών επί τις %)... Στη συνέχεια ο χρήστης με τη διαδικασία των πλήκτρων "Κίτρινο" (αποεπιλεγεί όλες τις νέες FTA υπηρεσίες), "ΟΚ" (προεπιλεγεί τις νέες επιθυμητές FTA υπηρεσίες) και "Μπλε Πλήκτρο" (ολοκληρώνει τη διαδικασία Αποθήκευσης Αλλαγών )". Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και η χειροκίνητη αναζήτηση και προσθήκη νέων FTA  υπηρεσιών και για τους άλλους δορυφόρους τύπου "Hot Bird 13E / Astra 19.2E / Astra 28.2E `η Badr 26E (θέση Other Satellite)...", εφόσον ο συνδρομητής COSMOTE TV διαθέτει το κατάλληλο κεραιοσύστημα κατόπτρου για τη λήψη των αντίστοιχων τροχιακών θέσεων στη ζώνη Clarke... Επίσης να τονίσουμε ότι στους υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV, είναι πλέον απεριόριστος ο αριθμός των FTA υπηρεσιών που μπορούμε να αποθηκεύσουμε στη γενική λίστα καναλιών "EPG 801 -..."...
Nicolas A.