Πρόκριση επτά HD τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας από το ΕΣΡ…

Διασφάλιση ομαλής μετάβασης ψηφιακής τηλεόρασης για τους πολίτες με την υποχρεωτική ταυτόχρονη εκπομπή SD και HD σε "DVB-T/H.264/AVC"...
Στην αναμονή για τη νέα γνωμοδότηση του ΕΣΡ σχετικά με το ελάχιστο ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας για τις επτά άδειες τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας...
Πρόκριση επτά τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας αποφάσισε το ΕΣΡ με βάση όλων των τεχνικών παραμέτρων και συζητήσεων που προηγήθηκαν με τους αρμόδιους φορείς  Ανάμεσα τους υπερτονίστηκε "ότι κάθε δίαυλος μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα 3SD και 3HD προγράμματα σε DVB-T/H.264/AVC, ότι η Digea διαθέτει 4 διαύλους (εκ των οποίων ο ένας είναι δεσμευμένος και γίνετε χρήση από την ΕΡΤ). Επίσης στο προσεχές μέλλον, μέρος του φάσματος θα αποδοθεί με το ψηφιακό μέρισμα 2, στις υπηρεσίες mobile. Καθώς στο προσεχές μέλλον θα πρέπει να χορηγηθούν και άδειες σε προγράμματα εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικά και θεματικά… Ενώ διασφαλίζεται μια ομαλή μετάβαση ψηφιακής τηλεόρασης για τους πολίτες με την υποχρεωτική ταυτόχρονη εκπομπή SD και HD σε "DVB-T/H.264/AVC"... Έτσι η ομόφωνη απόφαση του ΕΣΡ για άμεση προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας (βάσει του ν.4339/15), για τη χορήγηση 7 αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού και γενικού περιεχομένου προγράμματος σε HD"), κοινοποιήθηκε στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππάο οποίος και προχώρησε ταχύτατα στην υπουργική απόφαση καθορισμού του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών σε επτά (με βάση την γνωμοδότηση του ΕΣΡ)… Τέλος ζητήθηκε η γνωμοδότηση του ΕΣΡ, η οποία και αναμένεται για το ελάχιστο ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας για τις επτά άδειες τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας... Ενώ διασφαλίζεται μια ομαλή μετάβαση ψηφιακής τηλεόρασης για τους πολίτες με την υποχρεωτική ταυτόχρονη εκπομπή SD και HD σε "DVB-T/H.264/AVC"...