Το πρώτο αναλογικό Switch Off στην Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο αναλογικό Switch Off είναι πλέον γεγονός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε μας εξέπληξε, μια και κατάργησε την αναλογική του εκπομπή από τον δίαυλο 50 UHF, τοποθεσία Σιβρι/Φιλιπειο. Παράλληλα, εκπέμπει ψηφιακά από τον Χορτιάτη, ενεργοποιώντας ένα multiplex καναλιών στoν ίδιο δίαυλο (50 UHF). Ενώ κάνει χρήση ενός καναλιού (Program 1 - 4E), από τα τέσσερα κανάλια που μπορούν να εκπέμψουν συνολικά σε ένα multiplex (DVB-T/Mpeg-2). Παράλληλα, παραμένει άγνωστο ποια από τα τοπικά κανάλια της Θεσσαλονίκης, `η περιφερειακά κανάλια της Αττικής θα εκπέμψουν από το ίδιο multiplex (DVB-T/Mpeg-2). Σύμφωνα με τον Χάρτη συχνοτήτων (για την μεταβατική περίοδο στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως -ΦΕΚ Β: 1680/2008 στις 20 Αύγουστου 2008), οι δίαυλοι 23, 25, 29, 31, 46, 50, 56, και 59 στα UHF θα πρέπει να απελευθερωθούν από την 1η Νοέμβρη 2008 για να δοθούν σε χρήση για το μεταβατικό στάδιο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα από τα κέντρα εκπομπής Χορτιάτη και Σίβρι ή Φιλίππειο… Αντίστοιχα οι δίαυλοι 22, 46, 47, 48, 52, 54, 63 και 65 στα UHF, θα πρέπει να απελευθερωθούν από την 1η Νοέμβρη 2008 για να δοθούν σε χρήση για το μεταβατικό στάδιο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ταυτόχρονα από τα κέντρα εκπομπής Υμηττός και Αίγινα …

Nicolas A.

Θεσσαλονίκη Κέντρα Εκπομπής – Χορτιάτης και Σίβρι ή Φιλίππειο:

Δίαυλος 23UHF (Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) – Σχόλιο: εδώ μάλλον θα μεταφερθούν τα ψηφιακά κρατικά κανάλια που προορίζονται για το δεύτερο ψηφιακό μπουκέτο καναλιών της ΕΡΤ, από τον δίαυλο 26 UHF…
Δίαυλος 25UHF (Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας)
Δίαυλος 29UHF (Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας)
Δίαυλος 31UHF (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί)
Δίαυλος 46UHF (Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) & (2 Συνδρομητικοί τηλεοπτικοί σταθμοί)
Δίαυλος 50UHF (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί)
Δίαυλος 56UHF (Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) – Σχόλιο: Το 1ο ψηφιακό μπουκέτο καναλιών της ΕΡΤ, που εκπέμπει ήδη σ` αυτή την συχνότητα…
Δίαυλος 59UHF (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί)


Αθήνα Κέντρα Εκπομπής – Υμηττός και Αίγινα:

Δίαυλος 22UHF (Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) & (2 Συνδρομητικοί τηλεοπτικοί σταθμοί)
Δίαυλος 46UHF (Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας)
Δίαυλος 47UHF (Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας)
Δίαυλος 48UHF (Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) - Σχόλιο: Το 1ο ψηφιακό μπουκέτο καναλιών της ΕΡΤ, που εκπέμπει ήδη σ` αυτή την συχνότητα…
Δίαυλος 52UHF (Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) - Σχόλιο: εδώ θα εκπέμψουν τα κρατικά κανάλια που προορίζονται για το δεύτερο ψηφιακό μπουκέτο καναλιών της ΕΡΤ…
Δίαυλος 54UHF (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί)
Δίαυλος 63UHF (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί)
Δίαυλος 65UHF (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί)