Αλλαγές επέρχονται στο δίκτυο της MTV Networks Germany!
Η νέα χρονιά του 2009, θα επιφέρει αλλαγές στο δίκτυο καναλιών της MTV Networks Germany. Ο επιτυχημένος συνδυασμός καναλιών Nick Premium και MTV Entertainment σε ένα κοινό κανάλι (για την συνδρομητική πλατφόρμα Premiere Star), θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τις σαρωτικές αλλαγές και στα κανάλια ελεύθερης πρόσβασης της Γερμανικής MTV Networks. Έτσι, από την 1η Ιανουάριου 2009 τα κανάλια NICK(06.00-20.15) και Comedy Central (20.15-06.00) ενοποιούνται και θα μοιράζονται τις ώρες εκπομπής που παρουσιάζουν αντίστοιχα την μεγαλύτερη τηλεθέαση. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει θετικά στην διανομή του ενοποιημένου καναλιού NICK/Comedy Central, σε όλες τις δορυφορικές, καλωδιακές, δικτυακές και επίγειες πλατφόρμες στην Γερμανική αγορά. Ενώ μετά τις νέες εξελίξεις, θα απελευθερωθεί μια από τις δυο αναλογικές συχνότητες που διαθέτουν τα κανάλια NICK και Comedy Central στην αναλογική πλατφόρμα και το σύμπλεγμα δορυφόρων Astra 19.2Ε, αποκλειστικά για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης.

Nicolas A. - http://musicplanethd.blogspot.com/