Πλήρης αναδιάταξη αναμεταδοτών στους δορυφόρους Turksat 2A/3A – 42E!

Πλήρης αναδιάταξη αναμεταδοτών συνέβη στους δορυφόρους Turksat 2A/3A και την τροχιακή θέση 42 East. Όλα τα κανάλια SCPC (Single Channel per Carrier), αλλά και οι πλατφόρμες καναλιών MCPC (Multiple Channel per Carrier) άλλαξαν αναμεταδότες, ψηφιακά δεδομένα, αλλά και δορυφόρο… Όλες οι αλλαγές στην τροχιακή θέση 42 μοίρες ανατολικά, μπορούν να βρεθούν από τον ψηφιακό μας δέκτη, αρκεί να θέσουμε ως βασική συχνότητα αναζήτησης την συχνότητα 12731V, 3333, 3/4 και την διαδικασία αναζήτησης δικτύου(NIT), ανοιχτή (On)…

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Τούρκικο MTV, εκπέμπει πλέον από την συχνότητα 12129Η, 4000, 5/6.

Nicolas A. - - http://zappingnew.blogspot.com/