2008: Ανακατατάξεις συχνοτήτων στις 13Ε και ο νέος αναμεταδότης για Nova HD!Ποιο είναι το φάσμα συχνοτήτων στις 13Ε, στο όποιο το επόμενο διάστημα προκαλούνται ανακατατάξεις σε αναμεταδότες και συνδρομητικά πακέτα; Αναμεταδότες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τις νέες υπηρεσίες HDTV και θα περάσουν στις ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες Sky Italia, Cyfra+, Cyfrowy Polsat, N, Bis, Nova, αλλά και στις νέες πλατφόρμες Orange, Tivù Sat (η Ιταλική FreeSat), ανάλογα με τις συμφωνίες που προβλέπονται με την Eutelsat για την τροχιακή θέση Hot Bird 13E. Όπως οι αναμεταδότες (tp.7-11334 H, tp.9 - 11373H και tp.12 -11432V), οι όποιοι ανήκαν πριν σε παρόχους από την Ιταλική αγορά (και προορίζονται για Tivù Sat…?) και οι αναμεταδότες του Γαλλικού TPS (tp.112 -10758V, tp.116 -10834V, tp.118 -10873V, tp.120 -10911V και tp.158 - 11662V), οι όποιοι κλείνουν οριστικά μέχρι το τέλος της χρονιάς (αφού η βάση συνδρομητών της πλατφόρμας μεταφέρθηκε στις 19.2Ε). Ήδη ο αναμεταδότης (tp.114 -10796V) εγκαταλείφθηκε από το TPS και πέρασε στην πλατφόρμα της Cyfra+ (όπου ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμαστικές εκπομπές), ενώ μεταφέρθηκαν σ` αυτή την συχνότητα τα διάσπαρτα καναλια της πλατφόρμας στις 13Ε…
Ποιος θα είναι ο πιθανός αναμεταδότης οριζόντιας πόλωσης για την ενεργοποίηση των επερχόμενων υπηρεσιών NOVA HD; Όσο ερχόμαστε πιο κοντά στις γιορτές, πλησιάζουμε στην ημερομηνία που θα πρέπει να απελευθερωθεί ένας ακόμη αναμεταδότης στις 13Ε, για λογαριασμό της Ελληνικής πλατφόρμας και για χρήση στις νέες υπηρεσίες HDTV, σύμφωνα με την προβλεπόμενη συμφωνία μεταξύ Eutelsat και Nova. Έτσι, «περισσότερες πιθανότητες» έχουν οι αναμεταδότες με οριζόντια πόλωση (tp 69 `η tp 71), πιο συγκεκριμένα ο αναμεταδότης της GlobeCast προβλέπεται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου να έχει εγκαταλείψει τις ερωτικές πλατφόρμες καναλιών Redlight και MCT (Don't Panic). Οι Ιταλικές ερωτικές πλατφόρμες μεταφερθήκαν από το καλοκαίρι σε νέες συχνότητες και εκπέμπουν από την νέα τροχιακή θέση Eurobird 9 - 9E. `Ιδωμεν…

Nicolas A. - http://rexsat-hd.blogspot.com/