Τι θα γίνει τελικά με τον νέο δορυφόρο Astra 1M;

Τι θα γίνει τελικά με τον νέο δορυφόρο Astra 1M; Δυο σενάρια λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της SES-Astra…

Ο νέος δορυφόρος Astra 1M είναι ήδη στην ζώνη Clarke και την τροχιακή θέση 33.5Ε, όπου βρίσκεται σε προκαθορισμένη διεργασία δοκιμαστικών εκπομπών… Ο Astra 1M αναμένεται μέχρι τις αρχές του 2009 να βρίσκεται στην τροχιακή θέση 19.2Ε, όπου θα προκαλέσει σταδιακές ανακατατάξεις δορυφόρων σε 19.2Ε και 23.5Ε. Σύμφωνα με την SES-Astra, ο νέος δορυφόρος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αντικατάστασης της παλαιότερης γενιάς δορυφόρων στις 19.2Ε, αφού καλύπτει προδιαγραφές για υπηρεσίες back up (μέσα από 72 επιλογές καναλιών), στις μπάντες συχνοτήτων B/D/E/ F/G (10.7 - 12.75 GHz). Ενώ θα προσφέρει υπηρεσίες κανονικής και υψηλής ευκρίνειας (DTH), με τους 36 αναμεταδότες πανευρωπαϊκής κάλυψης που διαθέτει στην μπάντα KU.


(Ανεπίσημο ιχνοδιάγραμμα για Astra 1M, σύμφωνα με το Γερμανικό περιοδικό Tele-Satellite…),

Ενώ μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της SES-Astra σχετικά με ποιους δορυφόρους θα αντικαταστήσει ο νέος δορυφόρος Astra 1M, εμείς ας δούμε δυο πιθανά σενάρια… (Ποιο θα είναι το πιθανό σενάριο αντικατάστασης δορυφόρων στις 19.2Ε;) Σύμφωνα με τους προσφάτους σχεδιασμούς της SES-Astra (το επικρατέστερο σενάριο), ο δορυφόρος Astra 1M θα αντικαταστήσει σταδιακά στις αρχές του 2009 τον δορυφόρο Astra 1G (διάρκεια ζωής έως το 2012), με τους 20 ενεργούς αναμεταδότες στις μπάντες συχνοτήτων (E/F/G: 11.7 - 12.75 GHz), ώστε να απελευθερωθεί για να μετακομίσει στις 23.5Ε. Στην νέα καυτή τροχιακή θέση 23.5Ε, ο Astra 1G θα διαθέτει διαφορετικό σχεδιασμό ιχνοδιαγράμματος, καλύπτοντας απόλυτα τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, Ιταλίας …κ.α. Παράλληλα, για πρώτη φορά εντός ιχνοδιαγράμματος κάλυψης Astra 1G, θα βρίσκονται όλες οι ηπειρωτικές περιοχές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα…


(Το επίσημο ιχνοδιάγραμμα της SES-Astra για την τροχιακή θέση 23.5Ε)

…Εντος του 2010, το σύμπλεγμα δορυφόρων Astra 1KR/1L/1M θα αντικαταστήσει σταδιακά και τον δορυφόρο Astra 1F (διάρκεια ζωής έως το 2011), με τους 14 αναλογικούς αναμεταδότες στην μπάντα συχνοτήτων (A: 11.20-11.45) και έναν ψηφιακό αναμεταδότη στην μπάντα συχνοτήτων (F: 12.10-12.50)… Τέλος, σύμφωνα με τους παλαιότερους σχεδιασμούς της SES-Astra(το εναλλακτικό σενάριο), ο Astra 1M επρόκειτο να αντικαταστήσει τον δορυφόρο Astra 1H (διάρκεια ζωής έως το 2014), με τους 27 ενεργούς αναμεταδότες στις μπάντες συχνοτήτων (E/F/G: 11.7 - 12.75 GHz). Εάν δεν ισχύσει αυτό το σενάριο, η αντικατάσταση του δορυφόρου Astra 1H θα μετατεθεί για το 2011, μετά την προγραμματισμένη εκτόξευση του δορυφόρου Astra 1Ν… `Ιδωμεν.

Nicolas A.