Νέοι αναμεταδότες στον δορυφόρο Astra 1M (στις 27/01)...

27/01: Νέοι αναμεταδότες πέρασαν στον δορυφόρο Astra 1M, από τους δορυφόρους Astra 1G και Astra 1H. Οι νέοι αναμεταδότες ανήκουν στην Γερμανική πλατφόρμα Premiere, καθώς και στην Ουγγρική πλατφόρμα UPC … Μένει να αντικατασταθούν επτά αναμεταδότες από την μπάντα Ε και πέντε αναμεταδότες από την μπάντα G, ώστε ο δορυφόρος Astra 1G να μπει σε διαδικασία για την μετακίνηση του στις 23.5Ε…

- TP.73, 11876H, 27500, 3/4 (DVB-S), Premiere: Πέρασε από τον Astra 1G στον Astra 1M: 100%


- TP.75, 11914H, 27500, 9/10 (DVB-S2), Premiere: Πέρασε από τον Astra 1H στον Astra 1M: 100%
- TP.79, 11992H, 27500, 3/4 (DVB-S), UPC: Πέρασε από τον Astra 1G στον Astra 1M: 100%
- TP.95, 12304H, 27500, 3/4 (DVB-S), UPC: Πέρασε από τον Astra 1G στον Astra 1M: 100%
- TP.99, 12382H, 27500, 3/4 (DVB-S), UPC: Πέρασε από τον Astra 1G στον Astra 1M: 100%

Nicolas A. - http://satzapper.blogspot.com/