Η SES ASTRA ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις δορυφορικές υπηρεσίες ASTRA 5A!

Η SES ASTRA ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις δορυφορικές υπηρεσίες ASTRA 5A, από την τροχιακή θέση 31.5Ε, μετά και τα νέα τεχνικά προβλήματα που παρουσίασε ο δορυφόρος ASTRA 5A (ο οποίος είχε πρώτο ξεκινήσει ως Sirius 2, το Νοέμβριο του 1997 στις 5Ε, πριν μεταφερθεί πρόσφατα στις 31.5Ε )… Όλες οι υπηρεσίες από τον ASTRA 5A (όπως οι καλωδιακές τροφοδοσίες της Γερμανικής πλατφόρμας KDL), μεταφέρθηκαν ήδη στην τροχιακή θέση ASTRA 23.5Ε. Στο μέλλον θα αλλάξει ο γενικότερος σχεδιασμός της SES ASTRA σχετικά με τον δορυφορικό στόλο της, προκειμένου να ενισχύσει και να εκμεταλλευτεί εκ νέου την τροχιακή θέση 31.5Ε.

Nicolas A.