Προβάδισμα στην ψηφιακή εποχή…, από την ΕΕΤΤ…


Τα νέα δεδομένα που προσφέρει η ψηφιακή εποχή έγιναν αντικείμενο συζήτησης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ με τίτλο «Ψηφιακό Μέρισμα: Προκλήσεις και ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή εποχή».
Στη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Νικήτας Αλεξανδρίδης, τόνισε με έμφαση την ανάγκη να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο από τη μια πλευρά να καθορίζει τους όρους λειτουργίας των παρόχων που θα εκπέμπουν το ψηφιακό σήμα και από την άλλη κατά τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα να μην επαναληφθούν τα λάθη που υπάρχουν σήμερα στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο το οποίο παραμένει αρρύθμιστο, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής. Ο κ. Αλεξανδρίδης έθεσε ορισμένους προβληματισμούς, αλλά και προτάσεις, ώστε η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, που από την ΕΕ έχει οριστεί για το 2012, να γίνει χωρίς προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία θα δημιουργηθεί το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα, δηλαδή το φάσμα των συχνοτήτων που θα απελευθερωθεί από την αναλογική στην ψηφιακή εκπομπή. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ πρότεινε να παρακαμφτεί πλήρως η αναλογική αδειοδότηση και το βάρος να πέσει πλέον στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, να καταστρωθεί εθνική στρατηγική για το απελευθερωμένο φάσμα, να συσταθεί ένα συντονιστικό όργανο και να γίνει εναρμόνιση της ελληνικής με την Κοινοτική νομοθεσία. Ο κ. Αλεξανδρίδης κήρυξε το 2009 ως «έτος Ευρυζωνικής σύγκλισης των Τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ».

Κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο υπουργός Μεταφορών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος τόνισε ότι οι προκλήσεις και ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή εποχή, δεν είναι απλά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη, αλλά σηματοδοτεί το πέρασμα στο μέλλον, την είσοδο σε ένα νέο κόσμο που έρχεται. Η Ελλάδα, τόνισε έχει προετοιμαστεί γι' αυτό το στάδιο τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο και υπάρχει ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, στην οποία προβλέπονται 23 κέντρα εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος που καλύπτουν το 78% του πληθυσμού της χώρας, προσφέροντας 6 έως 8 ψηφιακές δέσμες προγραμμάτων σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Σχόλιο: Επειδή η ψηφιακή εποχή προχωρά πιο γρήγορα μέσω δορυφόρου…, καλά θα ήταν να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη μιας αντίστοιχης δορυφορικής- επίγειας πλατφόρμας στην Ελλάδα, ώστε να καλυφθεί το 22% του πληθυσμού της χώρας, που δεν καλύπτεται από τα 23 κέντρα εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος... Ακολουθώντας το παράδειγμα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πλατφόρμες, όπως η Γαλλική TNT Sat, η Αγγλική FreeSat, η Ισπανική TDT Sat, η Ιταλική Tivu Sat…, που καλύπτουν ελεύθερα ψηφιακά (`η σύντομα θα καλύψουν), το ποσοστό του πληθυσμού που δεν θα έχει ποτέ πρόσβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση… Μάλιστα εάν στην Ελλάδα εφαρμοζόταν το Γαλλικό πρότυπο, θα ήταν υποχρεωτική η ελεύθερη λήψη των επίγειων ψηφιακών καναλιών μέσω της δορυφορικής πλατφόρμας Nova (Hot Bird 13.0E) και της επερχόμενης δορυφορικής πλατφόρμας Hellas-Sat HD (Hellas Sat 39.0E)… Με την αγορά αντίστοιχου δορυφορικού δέκτη λήψης και συνδρομητικής κάρτας που θα δίνει την απεριόριστη ελεύθερη πρόσβαση στα επίγεια ελληνικά ψηφιακά κανάλια, σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες δεν θα υπάρξει ποτέ επίγειο ψηφιακό δίκτυο…