Η Ολλανδική πλατφόρμα Canal Digitaal πέρασε στο δορυφόρο Astra 1G - 23.5E...

Η Ολλανδική πλατφόρμα Canal Digitaal πέρασε στο δορυφόρο Astra 1G - 23.5E:

tp. 2 – 11739V, 27500, 3/4, (Canal Digitaal) : Πέρασε από τον Astra 1Ε, στον Astra 1G.
tp. 8 – 11856V, 27500, 5/6, DVB-S2 (Canal Digitaal): Πέρασε από τον Astra 1Ε, στον Astra 1G.

tp. 11 – 11914H, 27500, 3/4, (Canal Digitaal): Πέρασε από τον Astra 1Ε, στον Astra 1G.