Παράκεντρες λήψεις σε 1.10 Offset πιάτο...

Παράκεντρες λήψεις σε 1.10 Offset πιάτο:
Όσο περνάμε σε μικρότερη διάμετρο πιάτου Offset, τόσο διευκολύνονται οι παράκεντρες λήψεις δορυφόρων με μεγάλο άνοιγμα τόξου λήψης στη ζώνη Clarke (όπως στην εικόνα 13), ενώ αντίστροφα δυσκολεύουν οι παράκεντρες λήψεις δορυφόρων με διαφορά 3 μοιρών, εάν μάλιστα επιλέξουμε τη χρήση quad και twin lnbs (για την αυτόνομη τροφοδοσία περισσότερων δεκτών σε ένα `η περισσότερα διαμερίσματα), αναγκαστικά αρκούμαστε σε παράκεντρες λήψεις δημοφιλών τροχιακών θέσεων (όπως στην εικόνα 1414Α).
Όπου το σταθερό πιάτο 1.10 Offset, διαθέτει κεντρική εστίαση στο δορυφόρο Astra 19.2Ε και παράκεντρες λήψεις από το σύμπλεγμα δορυφόρων Hot Bird 13Ε, Eurobird 9A & W2Α (δεξιά) και Astra 1G/1Ε – 23.5Ε (αριστερά)…
Τέλος, στην εικόνα 15, έχουμε ένα άλλο σταθερό πιάτο 1.10 Offset (που εκμεταλλεύεται το δυτικό τόξο δορυφόρων), με κεντρική εστίαση στο δορυφόρο Atlantic Bird 12.5W και παράκεντρες λήψεις από το σύμπλεγμα δορυφόρων Thor/Intelsat 1W, Amos 4W/Atlantic Bird 5W, Atlantic Bird/Nilesat 7W (αριστερά) και Telstar 15W, Hispasat 30W (δεξιά)…